EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:197:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 197, 28. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 197

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
28. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1203/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1204/2005 z 26. júla 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2005 z 27. júla 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1206/2005 z 27. júla 2005 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1207/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom na účely boja proti terorizmu

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1208/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa po šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1209/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 174/2005 zavádzajúce obmedzenia na poskytovanie pomoci Pobrežiu Slonoviny, súvisiacej s vojenskými aktivitami

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1210/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 28. júla 2005

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1211/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/2006

26

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. júla 2005, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie

28

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti protokolu k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

30

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. júla 2005 o výnimke z rozhodnutia Rady 2001/822/ES, čo sa týka pravidiel pôvodu pre mäso hrebenatiek rodu Placopecten magellanicus zo Saint Pierra a Miquelonu [oznámené pod číslom K(2005) 2819]

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top