EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:197:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 197, 28. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 197

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
28. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1203/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1204/2005, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1205/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1206/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1207/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 muuttamisesta

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1208/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1763/2004 muuttamisesta kuudennen kerran

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1209/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 174/2005 muuttamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1210/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, vilja-alalla 28 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1211/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

26

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2005, tuomarien nimittämisestä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen

28

 

*

Ilmoitus pöytäkirjan voimaantulosta: Pöytäkirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan osallistumisesta sopimuspuolina Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen kyseisten maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

30

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston päätöksestä 2001/822/EY poikkeamisesta Saint Pierre ja Miquelonin Placopecten magellanicus -sukuisia kuorittuja kampasimpukoita koskevien alkuperäsääntöjen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2819)

31

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta ( EUVL L 229, 29.6.2004 )

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top