EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 93, 31. březen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 93

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
31. března 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

12

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 511/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1531/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 512/2006 ze dne 30. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 513/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se přizpůsobují dočasná ustanovení pro vydávání dovozních licencí, o něž bylo požádáno podle nařízení (ES) č. 565/2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 514/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 824/2000, pokud jde o lhůtu pro dodání obilovin k intervenci v některých členských státech v hospodářském roce 2005/06

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 515/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví přechodné opatření pro hospodářský rok 2005/06, pokud jde o financování skladování obilovin nabídnutých k intervenci v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 516/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 31. března 2006

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 517/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 518/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 519/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 22. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005

41

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 520/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se pro období od 1. do 30. dubna 2006 stanoví produkční náhrada pro bílý cukr používaný v chemickém průmyslu

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 521/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 522/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 523/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 524/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 525/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

55

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 526/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

57

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 527/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

58

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 528/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005

60

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 529/2006 ze dne 30. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005

61

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 530/2006 ze dne 30. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005

62

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2006, kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/683/ES, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých barevných televizních přijímačů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky

63

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2006, kterou se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o regionalizaci pro Argentinu a vzory osvědčení pro dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 2152/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/98 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže a nařízení (ES) č. 1549/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati ( Úř. věst. L 342 ze dne 24.12.2005 )

79

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top