EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 93, 31. märts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 93

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
31. märts 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 509/2006, 20. märts 2006, põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 510/2006, 20. märts 2006, põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta

12

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 511/2006, 27. märts 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1531/2002, millega kehtestatakse muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärinevate värvitelerite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 512/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 513/2006, 30. märts 2006, millega võetakse vastu selliste impordilitsentside väljaandmist käsitlevad ajutised sätted, mida taotletakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 565/2002, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu tariifikvootide haldamise meetod ja päritolusertifikaatide süsteem

30

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 514/2006, 30. märts 2006, millega tehakse erand määrusest (EÜ) nr 824/2000 sekkumisteravilja tarnimise tähtaegade suhtes teatavates liikmesriikides turustusaastal 2005/2006

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 515/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse majandusaastaks 2005/2006 üleminekumeede Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias sekkumiseks pakutava teravilja ladustamise rahastamiseks

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 516/2006, 30. märts 2006, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 31. märtsist 2006

34

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 517/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

36

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 518/2006, 30. märts 2006, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 519/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 22. osaliseks pakkumismenetluseks

41

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 520/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–30. aprill 2006

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 521/2006, 30. märts 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

43

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 522/2006, 30. märts 2006, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 523/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

50

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 524/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

52

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 525/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

55

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 526/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma

57

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 527/2006, 30. märts 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

58

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 528/2006, 30. märts 2006, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

60

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 529/2006, 30. märts 2006, määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

61

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 530/2006, 30. märts 2006, määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud pehme nisu eksporditoetuse pakkumiste kohta

62

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 6. märts 2006, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2002/683/EÜ, millega kiidetakse heaks kohustus, mille võtmiseks on tehtud ettepanek seoses muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärit värvitelerite importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega

63

 

*

Komisjoni otsus, 27. märts 2006, millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ II lisa Argentiina piirkonnajaotuse ning Brasiiliast imporditava värske veiseliha näidissertifikaatide osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 896 all)  ( 1 )

65

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 23. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2152/2005 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, ning määrust (EÜ) nr 1549/2004, millega sätestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1785/2003 seoses riisi impordi korraga ning määratakse kindlaks basmati riisi impordi suhtes kohaldatavad üleminekuperioodi erieeskirjad) parandus ( ELT L 342, 24.12.2005 )

79

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top