EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 93, 2006. gada 31. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 31. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 509/2006 (2006. gada 20. marts) par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006 (2006. gada 20. marts) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

12

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 511/2006 (2006. gada 27. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1531/2002, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu tādu krāsu televīzijas uztvērēju importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 512/2006 (2006. gada 30. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 513/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko pieņem pagaidu noteikumus par tādu importa licenču izsniegšanu, kuru pieteikumi iesniegti atbilstoši Regulai (EK) Nr. 565/2002, ar ko izveido tarifu kvotu administrēšanas metodi un ievieš izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem, kas ievesti no trešām valstīm

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 514/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 824/2000 attiecībā uz intervencei piedāvātās labības piegādes termiņu dažās dalībvalstīs

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 515/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko ievieš pārejas posma pasākumu 2005./2006. tirdzniecības gadam attiecībā uz tādas labības uzglabāšanas finansējumu, kas piedāvāta intervencei Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 516/2006 (2006. gada 30. marts), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2006. gada 31. marta

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 517/2006 (2006. gada 30. marts), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 518/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 519/2006 (2006. gada 30. marts), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 22. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 520/2006 (2006. gada 30. marts), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2006. gada 1. līdz 30. aprīlim

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 521/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 522/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 523/2006 (2006. gada 30. marts), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 524/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 525/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

55

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 526/2006 (2006. gada 30. marts), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

57

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 527/2006 (2006. gada 30. marts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

58

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 528/2006 (2006. gada 30. marts), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

60

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 529/2006 (2006. gada 30. marts) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

61

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 530/2006 (2006. gada 30. marts) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

62

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. marts), ar kuru atceļ Komisijas Lēmumu 2002/683/EK, ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas attiecībā uz antidempinga procedūru to krāsu televizoru importam, kuru izcelsme cita starpā ir Ķīna Tautas Republikā

63

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 27. marts), ar ko groza II pielikumu Padomes Lēmumā 79/542/EEK attiecībā uz Argentīnas reģionalizāciju un uz sertifikātu paraugiem, kas attiecas uz svaigas liellopu gaļas importu no Brazīlijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2005. gada 23. decembra Regulā (EK) Nr. 2152/2005, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 327/98, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību, kā arī Regulu (EK) Nr. 1549/2004, ar ko paredz atkāpes no Padomes Regulas (EK) Nr. 1785/2003 attiecībā uz rīsa importēšanas režīmu un nosaka īpašus pagaidu noteikumus basmati rīsu importēšanai ( OV L 342, 24.12.2005. )

79

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top