EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 93, 2006m. kovas 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 31d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006, dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių

1

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006, dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos

12

 

*

2006 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 511/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1531/2002, įvedantį galutinį antidempingo muitą, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų importui

26

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 512/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

28

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 513/2006, priimantis importo licencijų išdavimo laikinąsias priemones, taikomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002, nustatantį iš trečiųjų šalių importuojamo česnako tarifinių kvotų administravimo metodiką ir įvedantis prekių kilmės pažymėjimų sistemą

30

 

*

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 514/2006, leidžiantis nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 824/2000 dėl intervencinių grūdų tiekimo terminų kai kuriose valstybėse narėse 2005–2006 prekybos metais

31

 

*

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 515/2006, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemonę 2005–2006 prekybos metams dėl Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje intervencijai siūlomų grūdų sandėliavimo finansavimo

32

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 516/2006, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2006 m. kovo 31 d.

34

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 517/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

36

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 518/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

38

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 519/2006, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 22-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

41

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 520/2006, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 30 d.

42

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 521/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

43

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 522/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

45

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 523/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

50

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 524/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

52

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 525/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

55

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 526/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

57

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 527/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

58

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 528/2006, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

60

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 529/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

61

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 530/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

62

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas, panaikinantis Sprendimą 2002/683/EB, pripažįstantį įsipareigojimą, pateiktą dėl antidempingo tyrimo, susijusio su, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų importu

63

 

*

2006 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedą dėl Argentinos skirstymo į regionus ir sertifikatų pavyzdžių, susijusių su šviežios galvijienos importu iš Brazilijos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2152/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą, ir Reglamentą (EB) Nr. 1549/2004, nukrypstantį nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl ryžių importo tvarkos ir nustatančio konkrečias pereinamojo laikotarpio taisykles, taikomas Basmati ryžių importui, klaidų ištaisymas ( OL L 342, 2005 12 24 )

79

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top