EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:029:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 29, 28. ledna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 29

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
28. ledna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 29/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8311 – Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2017/C 29/03

Seznam jmenování Radou červenec až prosinec 2016 (sociální oblast)

2

2017/C 29/04

Oznámení určené osobám, skupinám a subjektům zařazeným na seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (viz příloha nařízení Rady (EU) 2017/150)

6

2017/C 29/05

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

7

2017/C 29/06

Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

8

2017/C 29/07

Oznámení určené osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady 2011/72/SZBP ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/153 a nařízením Rady (EU) č. 101/2011, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/149, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

9

2017/C 29/08

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (EU) č. 101/2011, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2017/149, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

10

 

Evropská komise

2017/C 29/09

Směnné kurzy vůči euru

11

2017/C 29/10

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006)  ( 1 )

12

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2017/C 29/11

Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Změna závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami ( 1 )

13

2017/C 29/12

Oznámení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnými leteckými službami v souladu se závazky veřejné služby ( 1 )

14

2017/C 29/13

Aktualizace seznamu celních úřadů, ve kterých lze navrhnout v celním prohlášení produkty uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 k propuštění do volného oběhu v Evropském společenství

15

2017/C 29/14

Závazné informace o původu zboží

19


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2017/C 29/15

Výzva k předkládání návrhů – EACEA/05/2017 – Program akademické mobility Intra-Africa

25

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2017/C 29/16

Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

27

2017/C 29/17

Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

32


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top