EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:029:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 29, 28 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 29

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
28 januari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 29/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8311 – Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2017/C 29/03

Förteckning över rådets utnämningar juli–december 2016 (sociala området)

2

2017/C 29/04

Meddelande till personer, grupper och enheter på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagan till rådets förordning (EU) 2017/150)

6

2017/C 29/05

Meddelande till registrerade som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

7

2017/C 29/06

Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/172/Gusp och rådets förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten

8

2017/C 29/07

Meddelande till personer som omfattas av de åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/72/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2017/153, och i rådets förordning (EU) nr 101/2011, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017149, om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

9

2017/C 29/08

Meddelande till registrerade personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) nr 101/2011, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017/149 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

10

 

Europeiska kommissionen

2017/C 29/09

Eurons växelkurs

11

2017/C 29/10

Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006)  ( 1 )

12

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2017/C 29/11

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Ändring av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik ( 1 )

13

2017/C 29/12

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt ( 1 )

14

2017/C 29/13

Uppdatering av förteckning över tullkontor där de produkter som förtecknas i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 1635/2006 får deklareras för fri omsättning i Europeiska gemenskapen

15

2017/C 29/14

Bindande ursprungsbesked

19


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 29/15

Inbjudan att lämna förslag – Eacea/05/2017 – Intra-Afrika akademiskt utbytesprogram

25

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2017/C 29/16

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

27

2017/C 29/17

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

32


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top