EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:029:TOC

Službeni list Europske unije, C 29, 28 siječnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 29

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
28. siječnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 29/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8311 – Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2017/C 29/03

Popis imenovanja koje je izvršilo Vijeće – srpanj – prosinac 2016. (socijalno područje)

2

2017/C 29/04

Obavijest namijenjena osobama, skupinama i subjektima navedenima na popisu iz članka 2. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (vidjeti Prilog Uredbi Vijeća (EU) 2017/150)

6

2017/C 29/05

Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Uredbom Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma

7

2017/C 29/06

Obavijest osobama na koje se odnose mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2011/172/ZVSP i Uredbi Vijeća (EU) 270/2011 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

8

2017/C 29/07

Obavijest osobama koje podliježu mjerama ograničavanja predviđenima u Odluci Vijeća 2011/72/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/153 i u Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2017/149, o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

9

2017/C 29/08

Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2017/149, o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

10

 

Europska komisija

2017/C 29/09

Tečajna lista eura

11

2017/C 29/10

Sažetak odluka Europske komisije o autorizacijama za stavljanje na tržište radi uporabe i/ili za uporabu tvari navedenih u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (Objavljeno na temelju članka 64. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006)  ( 1 )

12

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2017/C 29/11

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Izmjene obveza javnih usluga za obavljanje redovitog zračnog prijevoza ( 1 )

13

2017/C 29/12

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Poziv na podnošenje ponuda za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga ( 1 )

14

2017/C 29/13

Ažurirani popis carinskih ureda u kojima se proizvodi iz Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 1635/2006 mogu deklarirati za puštanje u slobodan promet u Europskoj zajednici

15

2017/C 29/14

Obvezujuća informacija o podrijetlu

19


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2017/C 29/15

Poziv na dostavu prijedloga – EACEA/05/2017 – Program akademske mobilnosti unutar Afrike

25

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2017/C 29/16

Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

27

2017/C 29/17

Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

32


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 

Top