EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:029:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 29, 2017 m. sausio 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 29

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. sausio 28d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2017/C 29/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8311 – Altor Fund IV/Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2017/C 29/03

Tarybos atliktų paskyrimų sąrašas – 2016 m. liepos–gruodžio mėn. (socialinė sritis)

2

2017/C 29/04

Pranešimas asmenims, grupėms ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą (žr. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/150 priedą)

6

2017/C 29/05

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu

7

2017/C 29/06

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2011/172/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 270/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte

8

2017/C 29/07

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/72/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/153, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 101/2011, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/149 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise, numatytos ribojamosios priemonės

9

2017/C 29/08

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos reglamente (ES) Nr. 101/2011, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/149 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įmonėms atsižvelgiant į padėtį Tunise, numatytos ribojamosios priemonės

10

 

Europos Komisija

2017/C 29/09

Euro kursas

11

2017/C 29/10

Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl tų medžiagų naudojimo santrauka (Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 9 dalį)  ( 1 )

12

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2017/C 29/11

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį – Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo pakeitimas ( 1 )

13

2017/C 29/12

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį – Kvietimas dalyvauti su viešosiomis paslaugomis susijusius įsipareigojimus atitinkančių reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo konkurse ( 1 )

14

2017/C 29/13

Muitinės įstaigų, kuriose Komisijos reglamento (EB) Nr. 1635/2006 I priede išvardyti produktai gali būti deklaruojami išleidimui į laisvą apyvartą Europos bendrijoje, sąrašo atnaujinimas

15

2017/C 29/14

Privalomoji kilmės informacija

19


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2017/C 29/15

Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/05/2017 – Akademinio judumo Afrikoje schema

25

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2017/C 29/16

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

27

2017/C 29/17

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

32


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top