EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:088:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 88, 11. duben 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 88

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
11. dubna 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

424. plenární zasedání ve dnech 14. a 15. února 2006

2006/C 088/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007-2013) KOM(2005) 115 v konečném znění – 2005/0042 (COD)

1

2006/C 088/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech KOM(2005) 305 v konečném znění – 2005/0126 (COD)

7

2006/C 088/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Role nádraží v aglomeracích a městech v rozšířené Evropské unii

9

2006/C 088/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty z nich získané a o prevenci a zdolávání některých chorob vodních živočichů a k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti KOM(2005) 362 v konečném znění – 2005/0153 (CNS) a 2005/0154 (CNS)

13

2006/C 088/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky pro období 2008–2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ — návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení Fondu pro vnější hranice pro období 2007–2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ — návrhu rozhodnutí Rady o zřízení Evropského fondu pro začlenění státních příslušníků třetích zemí pro období 2007-2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ — návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro navracení státních příslušníků třetích zemí do země původu pro období 2008–2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“KOM(2005) 123 v konečném znění – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 2005/0049 (COD)

15

2006/C 088/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality mobility KOM(2005) 450 v konečném znění – 2005/0179 (COD)

20

2006/C 088/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů na téma provádění, výsledky a celkové hodnocení Evropského roku osob se zdravotním postižením 2003 KOM(2005) 486 v konečném znění

22

2006/C 088/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, kterým se zahajuje debata o přístupu Společenství k programům pro ekoznačky pro produkty rybolovu KOM(2005) 275 v konečném znění

27

2006/C 088/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zastoupení žen v rozhodovacích orgánech hospodářských a sociálních zájmových skupin v Evropské unii

32

2006/C 088/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výbor k návrhu nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva – návrh rozhodnutí Rady, kterým se Agentura Evropské unie pro základní práva zmocňuje k výkonu činností v oblastech uvedených v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii KOM (2005) 280 v konečném znění – 2005/0124-0125 (CNS)

37

2006/C 088/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Reprezentativnost evropských organizací občanské společnosti v kontextu občanského dialogu

41

2006/C 088/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Vytvoření společného konsolidovaného základu pro daň z příjmu právnických osob v EU

48

2006/C 088/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu energetická účinnost

53

2006/C 088/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském řízení o drobných pohledávkách KOM(2005) 87 v konečném znění – 2005/0020 (COD)

61

2006/C 088/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posílení hospodářského řízení – reforma Paktu o stabilitě a růstu

68

2006/C 088/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Hlavním směrům hospodářské politiky (2005 – 2008)

76

2006/C 088/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Mexiko

85


CS

 

Top