EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:088:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 88, 11 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 88

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
11 april 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

424:e plenarsession den 14–15 februari 2006

2006/C 088/1

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013”KOM(2005) 115 slutlig – 2005/0042 (COD)

1

2006/C 088/2

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att ändra rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur”KOM(2005) 305 slutlig – 2005/0126 (COD)

7

2006/C 088/3

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Järnvägsstationernas roll i tätortsområden och städer i ett utvidgat EU”

9

2006/C 088/4

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur” och ”Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet”KOM(2005) 362 slutlig – 2005/0153 + 0154 (CNS)

13

2006/C 088/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ’Solidaritet och hantering av migrationsströmmar’”, – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ’Solidaritet och hantering av migrationsströmmar’”, – ”Förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare under perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet ’Solidaritet och hantering av migrationsströmmar’”, – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ’Solidaritet och hantering av migrationsströmmar’”(KOM(2005) 123 slutlig – 2005/0046 COD – 2005/0047 COD – 2005/0048 CNS – 2005/0049 COD)

15

2006/C 088/6

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om gränsöverskridande rörlighet inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet”KOM(2005) 450 slutlig – 2005/0179 (COD)

20

2006/C 088/7

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om genomförande, resultat och övergripande utvärdering av Europeiska handikappåret 2003”KOM(2005) 486 slutlig

22

2006/C 088/8

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Inledning av en debatt om en gemenskapsmodell för miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter”KOM(2005) 275 slutlig

27

2006/C 088/9

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kvinnors representation i EU:s arbetsmarknadsparters beslutsfattande organ”

32

2006/C 088/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – Förslag till rådets beslut om att ge Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rätt att bedriva verksamhet på de områden som avses i avdelning VI av fördraget om Europeiska unionen”KOM(2005) 280 slutlig – 2005/0124-0125 (CNS)

37

2006/C 088/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Representativiteten för de europeiska organisationerna i det civila samhället inom ramen för den civila dialogen”

41

2006/C 088/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Inrättande av en gemensam konsoliderad företagsskattebas i EU”

48

2006/C 088/13

Yttrande från europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”energieffektivitet”

53

2006/C 088/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande”KOM(2005) 87 slutlig – 2005/0020 (COD)

61

2006/C 088/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förstärkning av ekonomiska styresformer – Reformen av stabilitets- och tillväxtpakten

68

2006/C 088/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (2005-2008)”

76

2006/C 088/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Relationerna mellan Europeiska unionen och Mexiko”

85


SV

 

Top