EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:088:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 88, 2006m. balandis 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 88

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

49 tomas
2006m. balandžio 11d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Parengiamieji aktai

 

Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

424-ojoje plenarinė sesija, 2006 m. vasario 14 d. — 15 d.

2006/C 088/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje 2007–2013 m. COM(2005) 115 final — 2005/0042 (COD)

1

2006/C 088/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė Dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse COM(2005) 305 final — 2005/0126 COD

7

2006/C 088/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Geležinkelio stočių vaidmens išsiplėtusios Europos Sąjungos miestuose ir aglomeracijose

9

2006/C 088/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir produktams iš jų, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės ir pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje COM(2005) 362 final — 2005/0153 ir 0154 CNS

13

2006/C 088/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų skyriaus nuomonė dėl — Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2008–2013 m. Europos pabėgėlių fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo — Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2007–2013 m. Išorinių sienų fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo — Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo 2007–2013 m. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo — Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2008–2013 m. Europos grąžinimo fondo pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą steigimo (COM(2005) 123 final — 2005/0046 (COD) — 2005/0047 (COD) — 2005/0048 (CNS) — 2005/0049 (COD)

15

2006/C 088/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl tarptautinio mobilumo Bendrijoje švietimo ir mokymo tikslais: Europos mobilumo kokybės chartija COM(2005) 450 final — 2005/0179 (COD)

20

2006/C 088/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos žmonių su negalia metų (2003 m.) įgyvendinimo, rezultatų ir bendro įvertinimo COM(2005) 486 final

22

2006/C 088/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pradedančio diskusiją apie Bendrijos požiūrį į ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo sistemas COM(2005) 275 final

27

2006/C 088/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Atstovavimo moterims Europos Sąjungos ekonominių ir socialinių interesų grupių sprendžiamuosiuose organuose

32

2006/C 088/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, įsteigiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, ir Pasiūlymo priimti Tarybos sprendimą, suteikiantį Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai teisę vykdyti savo veiklą Europos Sąjungos sutarties VI antraštinėje dalyje nurodytose srityse COM(2005) 280 final — 2005/0124-0125 (CNS)

37

2006/C 088/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimo atstovauti pilietiniame dialoge

41

2006/C 088/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės sukūrimo ES

48

2006/C 088/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Energijos efektyvumo

53

2006/C 088/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą COM(2005) 87 final — 2005/0020 (COD)

61

2006/C 088/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Ekonominio valdymo stiprinimo — Stabilumo ir augimo pakto reformos

68

2006/C 088/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendrųjų ekonominės politikos gairių (2005–2008 m.)

76

2006/C 088/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Meksikos santykių

85


LT

 

Top