EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:328:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 328, 22. prosince 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 328

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
22. prosince 2022


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady (EU) 2022/2523 ze dne 14. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2524 ze dne 12. prosince 2022 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie

59

 

 

DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A NOVÝM ZÉLANDEM PODLE ČLÁNKU XXVIII VŠEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU (GATT) 1994 O ZMĚNĚ KONCESÍ U VŠECH CELNÍCH KVÓT UVEDENÝCH V LISTINĚ CLXXV EU V DŮSLEDKU VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EVROPSKÉ UNIE

61

 

*

Oznámení o datu vstupu v platnost změny příloh 10-A a 10-B Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou

63

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/2525 ze dne 21. prosince 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

64

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2526 ze dne 23. září 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852, pokud jde o prozatímní uložení odpadní rtuti v kapalné formě ( 1 )

66

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2527 ze dne 17. října 2022, kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení

68

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2528 ze dne 17. října 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a zrušují nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, (EU) 2015/1366 a (EU) 2016/1149 použitelná na režimy podpory v některých zemědělských odvětvích

70

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2529 ze dne 17. října 2022, kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení

74

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2530 ze dne 1. prosince 2022 o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 641/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky

76

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2531 ze dne 1. prosince 2022, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

78

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2532 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/892 a zrušují nařízení (EU) č. 738/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 615/2014, (EU) 2015/1368 a (EU) 2016/1150 použitelná na režimy podpory v některých zemědělských odvětvích

80

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2533 ze dne 15. prosince 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Miele della Lunigiana“ (CHOP))

84

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2534 ze dne 21. prosince 2022, kterým se povoluje uvedení beta-laktoglobulinu z kravského mléka (β-laktoglobulin) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 ( 1 )

85

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2535 ze dne 21. prosince 2022, kterým se povoluje uvedení mrazem vysušené práškové formy mycelií Antrodia camphorata na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 ( 1 )

91

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2536 ze dne 12. prosince 2022, o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

94

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2537 ze dne 12. prosince 2022 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

96

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2022/2538 ze dne 13. prosince 2022 o jmenování vedoucího mise Evropské unie zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP Somálsko) (EUCAP Somálsko/1/2022)

98

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2022/2539 ze dne 13. prosince 2022 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v Bosně a Hercegovině a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2022/59 (BiH/34/2022)

99

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2540 ze dne 19. prosince 2022 o jmenování jednoho člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Belgickým královstvím

101

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2541 ze dne 19. prosince 2022 o jmenování jednoho člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Spolkovou republikou Německo

103

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/2542 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1904, kterým se Nizozemsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

105

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2543 ze dne 21. prosince 2022, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

107

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2022/2544 ze dne 19. prosince 2022, kterým se stanoví opatření pro správu a provádění výpůjčních operací a operací řízení dluhu EU v rámci diverzifikované strategie financování a souvisejících úvěrových operací

109

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2022/2545 ze dne 19. prosince 2022 o stanovení rámce pro přiřazování nákladů souvisejících s výpůjčními operacemi a operacemi řízení dluhu v rámci diverzifikované strategie financování

123

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2022/2546 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek (ECB/2022/46)

136

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Rady (EU) 2022/2547 ze dne 13. prosince 2022, kterým se mění doporučení (EU) 2022/107 o koordinovaném přístupu za účelem usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie COVID-19 ( 1 )

138

 

*

Doporučení Rady (EU) 2022/2548 ze dne 13. prosince 2022 o koordinovaném přístupu k cestování do Unie během pandemie COVID-19 a o nahrazení doporučení Rady (EU) 2020/912

146

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí č. 2/2022 Rady partnerství zřízené Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne 21. prosince 2022, pokud jde o druhé a poslední prodloužení přechodného období, během něhož se Spojené království může odchýlit od povinnosti vymazat údaje jmenné evidence cestujících po jejich odjezdu ze Spojeného království [2022/2549]

153

 

*

Rozhodnutí č. 3/2022 Rady partnerství zřízené Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé ze dne 21. prosince 2022, kterým se sestaví seznam osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci člena rozhodčího tribunálu podle dohody o obchodu a spolupráci [2022/2550]

154

 

*

Rozhodnutí Výboru pro obchod EU–Korea č. 4 ze dne 30. listopadu 2022 o změně příloh 10-A a 10-B Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé [2022/2551]

157

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2400 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách ( Úř. věst. L 317, 9.12.2022 )

169

 

*

Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2022/2353 ze dne 1. prosince 2022 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na posílení kapacit ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny ( Úř. věst. L 311, 2.12.2022 )

170

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014 ze dne 30. července 2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům ( Úř. věst. L 228, 31.7.2014 )

171

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top