EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:328:TOC

Službeni list Europske unije, L 328, 22. prosinca 2022.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 328

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
22. prosinca 2022.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Vijeća (EU) 2022/2523 od 14. prosinca 2022. o osiguravanju globalne minimalne razine oporezivanja za skupine multinacionalnih poduzeća i velike domaće skupine u Uniji

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2524 od 12. prosinca 2022. o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

59

 

 

SPORAZUM IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NOVOG ZELANDA NA TEMELJU ČLANKA XXVIII. OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI (GATT) IZ 1994. O IZMJENI KONCESIJA ZA SVE CARINSKE KVOTE UVRŠTENE U RASPORED EU-A CLXXV. ZBOG POVLAČENJA UJEDINJENE KRALJEVINE IZ EUROPSKE UNIJE

61

 

*

Obavijest o datumu stupanja na snagu izmjene priloga 10-A i 10-B Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Koreje

63

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/2525 od 21. prosinca 2022. o provedbi Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

64

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2526 оd 23. rujna 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu privremenog skladištenja otpadne žive u tekućem obliku ( 1 )

66

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2527 оd 17. listopada 2022. o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi

68

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2528 оd 17. listopada 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/891 i o stavljanju izvan snage delegiranih uredaba (EU) br. 611/2014, (EU) 2015/1366 i (EU) 2016/1149 koje se primjenjuju na programe potpore u određenim poljoprivrednim sektorima

70

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2529 оd 17. listopada 2022. o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj uredbi

74

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2530 оd 1. prosinca 2022. o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 641/2014 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike

76

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2531 оd 1. prosinca 2022. o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

78

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2532 оd 1. prosinca 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/892 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 738/2010 i provedbenih uredbi (EU) br. 615/2014, (EU) 2015/1368 i (EU) 2016/1150 koje se primjenjuju na programe potpore u određenim poljoprivrednim sektorima

80

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2533 оd 15. prosinca 2022. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Miele della Lunigiana” (ZOI))

84

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2534 оd 21. prosinca 2022. o odobravanju stavljanja na tržište beta-laktoglobulina iz mlijeka goveda (β-laktoglobulin) kao nove hrane i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 ( 1 )

85

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2535 оd 21. prosinca 2022. o odobravanju stavljanja na tržište liofiliziranih micelija gljive Antrodia camphorata u obliku praha kao nove hrane i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 ( 1 )

91

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2536 od 12. prosinca 2022. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

94

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2537 od 12. prosinca 2022. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

96

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2022/2538 od 13. prosinca 2022. o imenovanju voditelja misije Europske unije za izgradnju sposobnosti u Somaliji (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2022)

98

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2022/2539 od 13. prosinca 2022. o imenovanju zapovjednika snaga EU-a za vojnu operaciju Europske unije u Bosni i Hercegovini i stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2022/59 (BiH/34/2022)

99

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2540 od 19. prosinca 2022. o imenovanju člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, kojeg je predložila Kraljevina Belgija

101

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2541 od 19. prosinca 2022. o imenovanju člana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, kojeg je predložila Savezna Republika Njemačka

103

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2022/2542 od 19. prosinca 2022. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/1904 o odobrenju Nizozemskoj da uvede posebnu mjeru kojom se odstupa od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

105

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2022/2543 оd 21. prosinca 2022. o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

107

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU, Euratom) 2022/2544 оd 19. prosinca 2022. o uspostavi mehanizama za upravljanje i provedbu EU-ovih operacija uzimanja zajmova i upravljanja dugom u okviru diversificirane strategije financiranja te povezanih operacija davanja zajmova

109

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU, Euratom) 2022/2545 оd 19. prosinca 2022. o uspostavi okvira za raspodjelu troškova povezanih s operacijama uzimanja zajmova i upravljanja dugom u okviru diversificirane strategije financiranja

123

 

*

Odluka (EU) 2022/2546 Europske središnje banke od 16. prosinca 2022. o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica (ESB/2022/46)

136

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka Vijeća (EU) 2022/2547 od 13. prosinca 2022. o izmjeni Preporuke (EU) 2022/107 o koordiniranom pristupu za olakšavanje sigurnog slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 ( 1 )

138

 

*

Preporuka Vijeća (EU) 2022/2548 od 13. prosinca 2022. o koordiniranom pristupu putovanjima u Uniju tijekom pandemije bolesti COVID-19 i o zamjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/912

146

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA USTANOVLJENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 2/2022 Vijeća za partnerstvo osnovanog Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i sjeverne Irske, s druge strane, od 21. prosinca 2022. o drugom i posljednjem produljenju prijelaznog razdoblja tijekom kojeg Ujedinjena Kraljevina može odstupiti od obveze brisanja podataka iz evidencije podataka o putnicima nakon izlaska putnika iz Ujedinjene Kraljevine [2022/2549]

153

 

*

Odluka br. 3/2022 Vijeća za partnerstvo osnovanog Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane od 21. prosinca 2022. o utvrđivanju popisa osoba koje žele i mogu obavljati dužnost članova arbitražnog tijela u skladu sa Sporazumom o trgovini i suradnji [2022/2550]

154

 

*

Odluka br. 4 Odbora za trgovinu EU-a i Koreje od 30. studenoga 2022. o izmjeni priloga 10-A i 10-B Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane [2022/2551]

157

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2022/2400 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenoga 2022. o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ( SL L 317, 9.12.2022. )

169

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2022/2353 od 1. prosinca 2022. o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za jačanje kapacitetâ Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ( SL L 311, 2.12.2022. )

170

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top