EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:328:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 328, 22 Nollaig 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 328

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
22 Nollaig 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2022/2523 ón gComhairle an 14 Nollaig 2022 maidir le híosleibhéal domhanda cánachais a áirithiú do ghrúpaí ilnáisiúnta fiontar agus do ghrúpaí mórscála intíre san Aontas

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2524 ón gComhairle an 12 Nollaig 2022 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus an Nua-Shéalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú na lamháltas ar na cuótaí ráta taraife uile a chuimsítear i Sceideal AE CLXXV mar thoradh ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

59

 

 

COMHAONTÚ IDIR AN tAONTAS EORPACH AGUS AN NUA-SHÉALAINN DE BHUN AIRTEAGAL XXVIII DE CHOMHAONTÚ GINEARÁLTA 1994 UM THARAIFÍ AGUS TRÁDÁIL (CGTT) A BHAINEANN LE LAMHÁLTAIS A MHODHNÚ AR NA CUÓTAÍ RÁTA TARAIFE UILE A ÁIRÍTEAR I SCEIDEAL AE CLXXV MAR THORADH AR THARRAINGT SIAR NA RÍOCHTA AONTAITHE AS AN AONTAS EORPACH

61

 

*

Fógra maidir le dáta theacht i bhfeidhm an leasaithe ar Iarscríbhinní 10-A agus 10-B den Chomhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Cóiré

63

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2525 ón gComhairle an 21 Nollaig 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2016/44 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Libia

64

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2526 ón gCoimisiún an 23 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le dramhaíl mhearcair i bhfoirm leachtach a stóráil go sealadach ( 1 )

66

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2527 ón gCoimisiún an 17 Deireadh Fómhair 2022 lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena dtugtar isteach forálacha idirthréimhseacha

68

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2528 ón gCoimisiún an 17 Deireadh Fómhair 2022 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/891 agus lena n-aisghairtear Rialacháin Tharmligthe (AE) Uimh. 611/2014, AE 2015/1366 agus (AE) 2016/1149 is infheidhme maidir le scéimeanna cabhrach in earnálacha talmhaíochta áirithe

70

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2529 ón gCoimisiún an 17 Deireadh Fómhair 2022 lena n-aisghairtear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 639/2014 ón gCoimisiún lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena leasaítear Iarscríbhinn X a ghabhann leis an Rialachán sin

74

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2530 ón gCoimisiún an 1 Nollaig 2022 lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 641/2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta

76

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2531 ón gCoimisiún an 1 Nollaig 2022 lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 808/2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)

78

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2532 ón gCoimisiún an 1 Nollaig 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/892 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 738/2010 agus Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 615/2014, (AE) 2015/1368 agus (AE) 2016/1150 is infheidhme maidir le scéimeanna cabhrach in earnálacha talmhaíochta áirithe

80

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2533 ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2022 lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht ainm a iontráladh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint [“Miele della Lunigiana” (STFC)]

84

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2534 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2022 lena n-údaraítear béite-lachtghlóbailin bainne ó bhó-ainmhithe (β-lachtghlóbailin) a chur ar an margadh mar bhia núíosach agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 ( 1 )

85

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2535 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2022 lena n-údaraítear an fhoirm phúdrach reothriomaithe de mhícéiliamaí Antrodia camphorata a chur ar an margadh mar bhia núíosach agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 ón gCoimisiún ( 1 )

91

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2536 ón gComhairle an 12 Nollaig 2022 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise ar chur i bhfeidhm forálacha áirithe de Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, de Chinneadh 2008/616/CGB ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Chinneadh 2008/615/CGB maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, agus den Iarscríbhinn a ghabhann leis, agus de Chinneadh Réime 2009/905/CGB ón gComhairle maidir le creidiúnú soláthróirí seirbhísí fóiréinseacha a dhéanann gníomhaíochtaí saotharlainne

94

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2537 ón gComhairle an 12 Nollaig 2022… maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Prionsacht Lichtinstéin ar chur i bhfeidhm forálacha áirithe de Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, de Chinneadh 2008/616/CGB ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Chinneadh 2008/615/CGB maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe i ndáil leis an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac, agus den Iarscríbhinn a ghabhann leis, agus de Chinneadh Réime 2009/905/CGB ón gComhairle maidir le creidiúnú soláthróirí seirbhísí fóiréinseacha a dhéanann gníomhaíochtaí saotharlainne

96

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/2538 ón gCoiste Polaitiúil agus Slándála an 13 Nollaig 2022 maidir le Ceann Misin Mhisean Fothaithe Acmhainneachta an Aontais Eorpaigh sa tSomáil (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2022) a cheapadh

98

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/2539 ón gCoiste polaitiúil agus slándála an 13 Nollaig 2022 maidir le Ceannasaí Fórsa an Aontais Eorpaigh a cheapadh le haghaidh oibríocht mhíleata an Aontais Eorpaigh sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh (CBES) 2022/59 (BiH/34/2022)

99

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2540 ón gComhairle an 19 Nollaig 2022 lena gceaptar comhalta, arna mholadh ag Ríocht na Beilge, de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

101

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2541 ón gComhairle an 19 Nollaig 2022 lena gceaptar comhalta, arna mholadh ag Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

103

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2542 ón gComhairle an 19 Nollaig 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/1904 lena n-údaraítear don Ísiltír beart speisialta a thabhairt isteach de mhaolú ar Airteagal 285 de Threoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha

105

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (CBES) 2022/2543 ón gComhairle an 21 Nollaig 2022 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh (CBES) 2015/1333 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Libia

107

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE, Euratom) 2022/2544 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2022 lena mbunaítear na socruithe maidir le riar agus cur chun feidhme oibríochtaí iasachtaíochta agus bainistithe fiachais an Aontais faoin straitéis cistiúcháin éagsúlaithe agus oibríochtaí gaolmhara iasachtaithe

109

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme(AE, Euratom) 2022/2545 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2022 maidir leis an modheolaíocht chun costais a bhaineann le hoibríochtaí iasachtaíochta agus bainistíochta fiachais a leithdháileadh faoin straitéis chistiúcháin éagsúlaithe a bhunú

123

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2546 ón mBanc Ceannais Eorpach an 16 Nollaig 2022 lena leasaítear Cinneadh BCE/2010/29 maidir le nótaí bainc euro a eisiúint (BCE/2022/46)

136

 

 

MOLTAÍ

 

*

Moladh (AE) 2022/2547 ón gComhairle an 13 Nollaig 2022 lena leasaítear Moladh (AE) 2022/107 maidir le cur chuige comhordaithe chun saorghluaiseacht shábháilte a éascú le linn phaindéim COVID-19 ( 1 )

138

 

*

Moladh (AE) 2022/2548 ón gComhairle an 13 Nollaig 2022 maidir le cur chuige comhordaithe i ndáil le taisteal chuig an Aontas le linn phaindéim COVID-19 agus lena n-ionadaítear Moladh (AE) 2020/912 ón gComhairle

146

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh Uimh. 2/2022 ón gComhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile an 21 Nollaig 2022 a mhéid a bhaineann leis an dara síneadh, arb é an síneadh deireanach é, a chur leis an tréimhse eatramhach inar féidir leis an Ríocht Aontaithe maolú ar an oibleagáid sonraí i dTaifead Ainmneacha Paisinéirí na bpaisinéirí a scriosadh tar éis dóibh imeacht as an Ríocht Aontaithe [2022/2549]

153

 

*

Cinneadh Uimh. 3/2022 ón gComhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile an 21 Nollaig 2022 lena mbunaítear liosta de dhaoine atá toilteanach agus inniúil ar bheith ina gcomhaltaí de bhinse eadrána faoin gComhaontú Trádála agus Comhair [2022/2550]

154

 

*

Cinneadh Uimh. 4. ón gCoiste um Thrádáil idir an Chóiré agus an tAontas Eorpach an 30 Samhain 2022 maidir leis an leasú ar Iarscríbhinní 10-A agus 10-B a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile (2022/2551)

157

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2022/2400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní IV agus V a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1021 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ( IO L 317, 9.12.2022 )

169

 

*

Ceartúchán ar Cinneadh (AE) ón gComhairle an 1 Nollaig 2022 maidir le beart cúnaimh faoin tSaoráid Eorpach Síochána chun achmhainneachtaí Fhórsaí Armtha na Boisnia agus na Heirseagaivéine a neartú ( IO L 311, 2.12.2022 )

170

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top