EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:164:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 164, 26. červen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.164.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 164

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
26. června 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 550/2009 ze dne 25. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 551/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh V a VI uvedeného nařízení (výjimka pro povrchově aktivní látky) (1)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (1)

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 553/2009 ze dne 25. června 2009 o zahájení zvláštního nabídkového řízení na další prodej kukuřice ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08 ze zásob maďarské intervenční agentury na trhu Společenství

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 554/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/2001, pokud jde o celní kvóty pro některá vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 555/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (1)

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 556/2009 ze dne 25. června 2009 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 557/2009 ze dne 25. června 2009 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 412/2008 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 558/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

40

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/49/ES ze dne 18. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku (1)

42

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (Přepracované znění) (1)

45

 

*

Směrnice Komise 2009/70/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek difenakumu, didecyldimethylamonium-chloridu a síry (1)

59

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/492/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2009 o finančním příspěvku Společenství do svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství

64

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top