EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 15, 18. leden 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 15

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
18. ledna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 31/2008 ze dne 15. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 32/2008 ze dne 17. ledna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (1)

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 34/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 35/2008 ze dne 17. ledna 2008 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 36/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 37/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 38/2008 ze dne 17. ledna 2008 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí ledna 2008 nařízením (ES) č. 1529/2007

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 39/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

25

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/58/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2007, kterým se povoluje přikyselení hroznového moštu a vína vyprodukovaných ve vinařských zónách B Rakouska v hospodářském roce 2007/08 (oznámeno pod číslem K(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2007, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. srpna 2006, 1. září 2006, 1. října 2006, 1. listopadu 2006, 1. prosince 2006 a 1. ledna 2007 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě ve dvou nových členských státech po dobu nejvýše devatenácti měsíců po přistoupení těchto dvou nových členských států

29

 

 

2008/60/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/548/ES, pokud jde o vynětí určitých typů pronajatých okruhů z minimálního souboru pronajatých okruhů (oznámeno pod číslem K(2007) 6635)  (1)

32

 

 

2008/61/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. ledna 2008, kterým se mění příloha II rozhodnutí Rady 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého hovězího masa z Brazílie (oznámeno pod číslem K(2008) 28)  (1)

33

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top