EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 15, 18. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 15

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
18. tammikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 31/2008, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 32/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 33/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä (1)

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 34/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 35/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 36/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 37/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 38/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 1529/2007 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2008 osakaudeksi

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 39/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

25

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/58/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2007, Itävallan B-viininviljelyalueella tuotettujen rypäleen puristemehujen ja viinien happamuuden lisäämisen sallimisesta viinivuonna 2007/2008 (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, ja eräiden jommassakummassa uudessa jäsenvaltiossa enintään 19 kuukauden ajan näiden kahden uuden jäsenvaltion liittymisen jälkeen toimessa pysyvien virkamiesten palkkoihin 1 päivästä elokuuta 2006, 1 päivästä syyskuuta 2006, 1 päivästä lokakuuta 2006, 1 päivästä marraskuuta 2006, 1 päivästä joulukuuta 2006 ja 1 päivästä tammikuuta 2007 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

29

 

 

2008/60/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2003/548/EY muuttamisesta tietyn tyyppisten kiinteiden yhteyksien poistamiseksi kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoimasta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6635)  (1)

32

 

 

2008/61/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä tammikuuta 2008, neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II muuttamisesta Brasiliasta tuotavan tuoreen naudanlihan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 28)  (1)

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top