Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 15, 18 ta' Jannar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 15

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
18ta' Jannar 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 31/2008 tal-15 ta’ Novembru 2007 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 32/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 33/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward ta’ proċedura regolari u aċċellerata għall-valutazzjoni ta’ sustanzi attivi li kienu jagħmlu parti mill-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 8(2) ta’ dik id-Direttiva iżda li ma ġewx inklużi fl-Anness I tagħha ( 1 )

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 34/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd, u għall-albumina tal-bajd u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

13

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 35/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li ma jalloka l-ebda rifużjoni għall-esportazzjoni tal-butir fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti regolata bir-Regolament (KE) Nru 581/2004

15

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 36/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 37/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

20

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 38/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni ta’ ross fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti għas-subperjodu minn Jannar 2008 bir-Regolament (KE) Nru 1529/2007

22

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 39/2008 tas-17 ta’ Jannar 2008 li jistipula r-rati ta’ rifużjoni applikabbli għal ċerti prodotti tal-ħalib esportati bħala merkanzija mhux koperta mill-Anness I tat-Trattat

25

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/58/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2007 li tawtorizza l-aċidifikazzjoni tal-most u l-inbid prodotti fiż-żona B tat-tkabbir ta’ dwieli fl-Awstrija għas-sena 2007/2008 (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2007 li taġġusta l-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2006, l-1 ta’ Settembru 2006, l-1 ta’ Ottubru 2006, l-1 ta’ Novembru 2006, l-1 ta’ Diċembru 2006 u l-1 ta’ Jannar 2007 għar-rimunerazzjonijiet ta’ l-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti b’kuntratt tal-Komunitjiet Ewropej issekondati f’pajjiżi terzi, kif ukoll parti mill-uffiċjali li għadhom assenjati fiż-żewġ Stati Membri l-ġodda matul perjodu massimu ta’ 19-il xahar wara l-adeżjoni taż-żewġ Stati Membri l-ġodda

29

 

 

2008/60/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2003/548/KE fir-rigward tat-tħassir ta’ tipi speċifiċi ta’ linji mikrija mis-Sett Minimu ta’ Linji Mikrija (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6635)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Jannar 2008 li temenda l-Anness II mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE fir-rigward ta' l-importazzjonijiet ta' laħam frisk tal-bovini mill-Brażil (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 28)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top