EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 15, 18 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 15

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
18 januari 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 31/2008 av den 15 november 2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 32/2008 av den 17 januari 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (1)

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 34/2008 av den 17 januari 2008 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 35/2008 av den 17 januari 2008 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 36/2008 av den 17 januari 2008 om fastställande av exportbidrag för nötkött

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 37/2008 av den 17 januari 2008 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1109/2007, för regleringsåret 2007/2008

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 38/2008 av den 17 januari 2008 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden januari 2008 genom förordning (EG) nr 1529/2007

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 39/2008 av den 17 januari 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/58/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 november 2007 om tillstånd att tillsätta syra till must och vin producerade inom vinodlingszonen B i Österrike för vinåret 2007/2008 [delgivet med nr K(2007) 5615]

28

 

 

2008/59/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2007 om antagande av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 och 1 januari 2007 på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de två nya medlemsstaterna under en period av högst 19 månader efter anslutningen

29

 

 

2008/60/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 december 2007 om ändring av beslut 2003/548/EG för att stryka vissa typer av hyrda förbindelser från minimiutbudet av hyrda förbindelser [delgivet med nr K(2007) 6635]  (1)

32

 

 

2008/61/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 januari 2008 om ändring av bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG beträffande import av färskt nötkött från Brasilien [delgivet med nr K(2008) 28]  (1)

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top