EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 15, 18 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 15

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
18 januari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 31/2008 van de Raad van 15 november 2007 betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar

1

 

 

Verordening (EG) nr. 32/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 33/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de uitvoering van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad met betrekking tot een normale en een versnelde procedure voor de beoordeling van werkzame stoffen die deel uitmaakten van het in artikel 8, lid 2, van die richtlijn bedoelde werkprogramma, maar niet in bijlage I ervan zijn opgenomen (1)

5

 

 

Verordening (EG) nr. 34/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95

13

 

 

Verordening (EG) nr. 35/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

15

 

 

Verordening (EG) nr. 36/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

16

 

 

Verordening (EG) nr. 37/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

20

 

 

Verordening (EG) nr. 38/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1529/2007 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode januari 2008

22

 

 

Verordening (EG) nr. 39/2008 van de Commissie van 17 januari 2008 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

25

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/58/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 november 2007 waarbij Oostenrijk voor het verkoopseizoen 2007/2008 wordt gemachtigd om de in wijnbouwzone B geproduceerde druivenmost en wijn aan te zuren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 18 december 2007 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus 2006, 1 september 2006, 1 oktober 2006, 1 november 2006, 1 december 2006 en 1 januari 2007 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn, en van een deel van de ambtenaren die in de twee nieuwe lidstaten tewerkgesteld blijven gedurende een periode van ten hoogste negentien maanden na de toetreding

29

 

 

2008/60/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2007 tot wijziging van Besluit 2003/548/EG met betrekking tot de schrapping van bepaalde huurlijnen uit het minimumpakket van huurlijnen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6635)  (1)

32

 

 

2008/61/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 januari 2008 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad ten aanzien van de invoer van vers rundvlees uit Brazilië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 28)  (1)

33

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top