EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 120, 16. květen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 120

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
16. května 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

440. plenárním zasedání ve dnech 12. a 13. prosince 2007

2008/C 120/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh

a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES KOM(2007) 37 v konečném znění – 2007/0029 (COD) — KOM(2007) 53 v konečném znění – 2007/0030 (COD) — KOM(2007) 36 v konečném znění – 2007/0028 (COD)

1

2008/C 120/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření KOM(2007) 510 v konečném znění – 2007/0187 (COD)

14

2008/C 120/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) KOM(2007) 588 v konečném znění – 2007/0205 (COD)

15

2008/C 120/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách KOM(2007) 140 v konečném znění – SEK(2007) 388

15

2008/C 120/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přeshraniční pracovní síla v zemědělství

19

2008/C 120/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Stav zaměstnanosti v zemědělství

25

2008/C 120/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha národních rad pro udržitelný rozvoj

29

2008/C 120/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o zlepšení postupů demontáže lodí KOM(2007) 269 v konečném znění

33

2008/C 120/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Komise předložené Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EU KOM(2007) 354 v konečném znění

38

2008/C 120/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a změně některých nařízení KOM(2007) 372 v konečném znění – 2007/0138 (CNS)

42

2008/C 120/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vyhlídky na budoucnost zemědělství v oblastech se zvláštním přírodním znevýhodněním (horské, ostrovní a nejvzdálenější regiony)

47

2008/C 120/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, pokud jde o prodloužení přechodného období KOM(2007) 572 v konečném znění – 2007/0202 COD

49

2008/C 120/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k

návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006

a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. … o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 KOM(2007) 611 v konečném znění – 2007/0212 (COD) — KOM(2007) 613 v konečném znění – 2007/0213 (COD)

50

2008/C 120/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad teritoriality daňových právních předpisů na průmyslové změny

51

2008/C 120/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopad evropských norem na ochranu životního prostředí na průmyslové změny

57

2008/C 120/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Podporovat solidaritu mezi generacemi KOM(2007) 244 v konečném znění

66

2008/C 120/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti KOM(2007) 273 v konečném znění

73

2008/C 120/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Migrace a rozvoj: příležitosti a výzvy

82

2008/C 120/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy EU-Moldavsko: jakou úlohu má hrát organizovaná občanská společnost?

89

2008/C 120/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Provádění Lisabonské strategie: současný stav a výhledy do budoucna

96

2008/C 120/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění) KOM(2007) 587 v konečném znění

100


CS

 

Top