EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Uradni list Evropske unije, C 120, 16. maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 120

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
16. maj 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

440. plenarno zasedanje 12. in 13. decembra 2007

2008/C 120/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o

„Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov“

in „Predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za trženje proizvodov“

in „Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih predpisov pri izdelkih, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES“COM(2007) 37 konč. – 2007/0029 (COD) – COM(2007) 53 konč. – 2007/0030 (COD) – COM(2007) 36 konč. – 2007/0028 (COD)

1

2008/C 120/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote COM(2007) 510 konč. – 2007/0187 (COD)

14

2008/C 120/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa, ki ga zaznajo vozniki kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) COM(2007) 588 konč. – 2007/0205 (COD)

15

2008/C 120/04

Mnenje strokovne skupine za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje o zeleni knjigi o tržnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih politik COM(2007) 140 konč. – SEK(2007) 388

15

2008/C 120/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o čezmejnem zaposlovanju v kmetijstvu

19

2008/C 120/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o položaju na področju zaposlovanja v kmetijstvu

25

2008/C 120/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi nacionalnih svetov za trajnostni razvoj

29

2008/C 120/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi o boljšem razstavljanju ladij COM(2007) 269 konč.

33

2008/C 120/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi – možnosti za ukrepanje EU COM(2007) 354 konč.

38

2008/C 120/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o skupni ureditvi trga za vino in spremembi nekaterih uredb COM(2007) 372 konč. – 2007/0138 (CNS)

42

2008/C 120/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o perspektivah za prihodnost kmetijstva na območjih s posebnimi naravnimi ovirami (gorske, otoške in obrobne regije)

47

2008/C 120/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali glede podaljšanja prehodnega obdobja COM(2007) 572 konč. – 2007/0202 (COD)

49

2008/C 120/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o

„Predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES) … o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006“

ter o „Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. … o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006“COM(2007) 611 konč. – 2007/0212 (COD) – COM(2007) 613 konč. – 2007/0213 (COD)

50

2008/C 120/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vplivu teritorialnosti davčnih zakonodaj na spremembe v industriji

51

2008/C 120/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vplivu evropskih okoljskih predpisov na spremembe v industriji

57

2008/C 120/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – spodbujati solidarnost med generacijami COM(2007) 244 konč.

66

2008/C 120/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Četrtem poročilu o gospodarski in socialni koheziji COM(2007) 273 konč.

73

2008/C 120/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o migraciji in razvoju: priložnosti in izzivi

82

2008/C 120/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o odnosih EU-Moldavija in vlogi civilne družbe

89

2008/C 120/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o izvajanju lizbonske strategije: stanje in obeti

96

2008/C 120/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta glede strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak (kodificirana različica) COM(2007) 587 konč.

100


SL

 

Top