EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 120, 16 mai 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 120

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
16 mai 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 440-a sesiune plenară din 12 și 13 decembrie 2007

2008/C 120/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și supraveghere a pieței privind comercializarea produselor

privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

și privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alte state membre și de abrogare a Deciziei 3052/95/CE COM(2007) 37 final — 2007/0029 (COD) — COM(2007) 53 final — 2007/0030 (COD) — COM(2007) 36 final — 2007/0028 (COD)

1

2008/C 120/02

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 80/181/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură COM(2007) 510 final — 2007/0187 (COD)

14

2008/C 120/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roți (versiune codificată) COM(2007) 588 final — 2007/0205 (COD)

15

2008/C 120/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind instrumentele de piață utilizate în scopuri aferente politicii de mediu și altor politici conexe COM(2007) 140 final — SEC(2007) 388

15

2008/C 120/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind lucrătorii agricoli transfrontalieri

19

2008/C 120/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind situația locurilor de muncă în agricultură

25

2008/C 120/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul Consiliilor Naționale pentru Dezvoltare Durabilă

29

2008/C 120/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde privind ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor COM(2007) 269 final

33

2008/C 120/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde a Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor „Adaptarea la schimbările climatice din Europa — posibilitățile de acțiune ale Uniunii Europene”COM(2007) 354 final

38

2008/C 120/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de modificare a anumitor regulamente COM(2007) 372 final — 2007/0138 (CNS)

42

2008/C 120/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind perspectivele pentru agricultură în zonele cu handicapuri naturale specifice (regiuni montane, insulare și ultraperiferice)

47

2008/C 120/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, în vederea extinderii perioadei de tranziție COM(2007) 572 final — 2007/0202 COD

49

2008/C 120/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului și a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE și 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. … privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

și privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 pentru a-l adapta Regulamentului (CE) nr. … privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 COM(2007) 611 final — 2007/0212 (COD) — COM(2007) 613 final — 2007/0213 (COD)

50

2008/C 120/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind impactul teritorialității legislațiilor fiscale asupra mutațiilor industriale

51

2008/C 120/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind impactul normelor europene de mediu asupra mutațiilor industriale

57

2008/C 120/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor — Promovarea solidarității dintre generații COM(2007) 244 final

66

2008/C 120/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind al 4-lea raport de coeziune economică și socială COM(2007) 273 final

73

2008/C 120/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind migrația și dezvoltarea: șanse și provocări

82

2008/C 120/19

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Relațiile UE-Republica Moldova: care este rolul societății civile organizate?”

89

2008/C 120/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind aplicarea Strategiei Lisabona: situația actuală și perspective

96

2008/C 120/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (versiune codificată) COM(2007) 587 final

100


RO

 

Top