EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 120, 16 mei 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 120

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
16 mei 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

440e plenaire zitting op 12 en 13 december 2007

2008/C 120/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het

„Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het in de handel brengen van producten”

en het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten”

en het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat legaal in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking 3052/95/EG”COM(2007) 37 final — 2007/0029 (COD) — COM(2007) 53 final — 2007/0030 (COD) — COM (2007) 36 final — 2007/0028 (COD)

1

2008/C 120/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden”COM(2007) 510 final — 2007/0187 (COD)

14

2008/C 120/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen”COM(2007) 588 final — 2007/0205 (COD)

15

2008/C 120/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen”COM(2007) 140 final — SEC(2007) 388

15

2008/C 120/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Grensoverschrijdende arbeidskrachten in de landbouw”

19

2008/C 120/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Werkgelegenheid in de landbouw”

25

2008/C 120/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van de nationale raden voor duurzame ontwikkeling”

29

2008/C 120/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek betreffende een betere ontmanteling van schepen”COM(2007) 269 final

33

2008/C 120/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Aanpassing aan klimaatverandering in Europa — Mogelijkheden voor EU-actie”COM(2007) 354 final

38

2008/C 120/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en tot wijziging van een aantal verordeningen”COM(2007) 372 final — 2007/0138 (CNS)

42

2008/C 120/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De toekomst van de landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps (berg-, eiland- en perifere regio's)”

47

2008/C 120/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren, wat betreft de verlenging van de overgangsperiode”COM(2007) 572 final — 2007/0202 COD

49

2008/C 120/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het

„Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG teneinde ze aan te passen aan Verordening (EG) nr. … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG en Verordening (EG) nr. 1907/2006”

en over het „Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1907/2006”COM(2007) 611 final — 2007/0212 (COD) — COM(2007) 613 final — 2007/0213 (COD)

50

2008/C 120/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Impact van het territoriale karakter van de belastingwetgeving op de industriële reconversie”

51

2008/C 120/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Impact van de Europese milieuregelgeving op industriële veranderingen”

57

2008/C 120/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Meer solidariteit tussen de generaties”COM(2007) 244 final

66

2008/C 120/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Vierde verslag over de economische en sociale cohesie”COM(2007) 273 final

73

2008/C 120/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Migratie en ontwikkeling: Kansen en uitdagingen”

82

2008/C 120/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De betrekkingen tussen de Europese Unie en Moldavië: Rol van het maatschappelijk middenveld”

89

2008/C 120/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Uitvoering van de Lissabonstrategie: Stand van zaken en perspectieven”

96

2008/C 120/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (gecodificeerde versie)”COM(2007) 587 final

100


NL

 

Top