EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zahraniční a bezpečnostní politika na úrovni EU

Zahraniční a bezpečnostní politika na úrovni EU

 

SHRNUTÍ

JAK EU VEDE ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU?

Prostřednictvím své společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), která pokrývá všechny oblasti zahraniční politiky a všechny otázky týkající se bezpečnosti EU.

SZBP také zahrnuje společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP), která pokrývá obranné, vojenské a civilní aspekty politiky EU při řešení krizí.

KLÍČOVÉ BODY

Zahraniční a bezpečnostní politika EU se řídí zvláštními pravidly a postupy:

Rozhodování

Evropská rada (schůzka hlav států či vlád EU, která se koná nejméně čtyřikrát za rok) stanoví strategické zájmy EU, určuje cíle a definuje hlavní zaměření SZBP.

S ohledem na tyto cíle a strategický směr hlasuje Rada EU o opatřeních nebo pozicích, které se mají v rámci SZBP zaujmout.

Rozhodnutí, která činí Rada EU, vyžadují jednomyslnost, aspekty rozhodnutí lze rozhodovat hlasováním kvalifikovanou většinou, což znamená 55 % hlasů zemí EU představujících nejméně 65 % obyvatel EU.

Provádění

Vysokému představiteli pomáhá Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), diplomatická služba EU.

Soudní dvůr Evropské unie nemá v oblasti SZBP žádnou pravomoc (článek 24 Smlouvy o Evropské unii – SEU) kromě:

přezkoumávání zákonnosti omezujících opatření (např. sankcí) přijatých EU vůči jednotlivcům a právnickým osobám,

při monitorování provádění SZBP institucemi EU.

Financování

Operace s vojenskými nebo obrannými implikacemi financují země EU.

Další provozní výdaje se financují ze souhrnného rozpočtu EU.

KONTEXT

SZBP, jak ji známe dnes, společně s postem vysokého představitele a ESVČ, byla vytvořena v roce 2009 v rámci Lisabonské smlouvy.

Poslední aktualizace 08.12.2015

Top