EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Udenrigs- og sikkerhedspolitik på EU-plan

Udenrigs- og sikkerhedspolitik på EU-plan

 

RESUMÉ

HVORDAN FØRER EU SIN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK?

Ved hjælp af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), der dækker alle områder inden for udenrigspolitik samt alle forhold vedrørende EU's sikkerhed.

FUSP omfatter også en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), som dækker de forhold af EU's politik, der vedrører forsvar, militær og civil krisestyring.

HOVEDPUNKTER

EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik er underlagt særlige regler og procedurer:

Beslutningstagning

Det Europæiske Råd (et råd, hvor EU's stats- og regeringschefer mødes mindst 4 gange om året) udpeger EU's strategiske interesser, fastlægger målene og definerer i brede træk FUSP's virke.

Under hensyntagen til disse målsætninger og den strategiske retning stemmer Rådet for Den Europæiske Union om de tiltag, der skal træffes, eller stillinger, der skal indtages, under FUSP.

EU-Rådets beslutninger kræver enstemmighed, men forhold vedrørende beslutninger kan afgøres ved kvalificeret flertal, dvs. 55 % af stemmerne fra EU-lande, der udgør mindst 65 % af EU's befolkning.

Gennemførelse

Den højtstående repræsentant bistås af EU's diplomati og EU-Udenrigstjenesten.

Den Europæiske Unions Domstol har ingen kompetence inden for FUSP (artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union — TEU), med undtagelse af:

gennemgang af lovligheden af restriktive foranstaltninger (f.eks. sanktioner) iværksat af EU over for enkeltpersoner og juridiske personer

overvågning af EU's institutioners gennemførelse af FUSP.

Finansiering

EU-landene finansierer operationer, der påvirker militæret eller forsvaret.

Andre driftsmæssige udgifter finansieres over EU's almindelige budget.

BAGGRUND

FUSP, som det kendes i dag, samt stillingen som højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten, blev oprettet med Lissabontraktaten i 2009.

seneste ajourføring 08.12.2015

Top