Ulko- ja turvallisuuspolitiikka EU:n tasolla

 

TIIVISTELMÄ

KUINKA EU HOITAA ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKAA?

Harjoittamalla yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP), joka käsittää kaikki ulkopolitiikan osa-alueet ja EU:n turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluu myös yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP), joka käsittää EU:n puolustuksen, sotilasvoimat ja siviilikriisinhallinnan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyy erityisiä sääntöjä ja menettelytapoja:

Päätöksenteko

Eurooppa-neuvosto (huippukokous, jonne EU-maiden/-hallitusten päämiehet kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa) päättää EU:n strategisista päämääristä, määrittää tavoitteet ja luo YUTP:n yleisen linjan.

Ottamalla huomioon nämä tavoitteet ja strategisen suunnan EU:n neuvosto äänestää YUTP:n alaan kuuluvista toimenpiteistä tai kannoista.

EU:n neuvoston tekemät päätökset edellyttävät yksimielisyyttä, mutta tietyistä niihin liittyvistä kohdista voidaan päättää määräenemmistöäänestyksellä eli 55 prosentilla EU-maiden äänistä, mikä edustaa vähintään 65:tä prosenttia EU:n väestöstä.

Täytäntöönpano

Yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Korkeaa edustajaa avustaa EU:n diplomaattikunta, Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH).

Euroopan unionin tuomioistuin ei ole laatinut yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen – SEU:n 24 artikla), paitsi:

kun EU:n luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille määräämien rajoittavien toimenpiteiden (esim. pakotteet) laillisuutta arvioidaan

kun YUTP:n täytäntöönpanoa EU:n toimielimissä valvotaan.

Rahoitus

EU-maat rahoittavat toiminnan sotilas- tai puolustusmäärärahoistaan.

Muut toimintamenot rahoitetaan EU:n yleisestä talousarviosta.

TAUSTAA

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka YUTP, kuten sitä nykyään nimitetään, korkean edustajan virka ja Euroopan ulkosuhdehallinto perustettiin vuonna 2009 Lissabonin sopimuksella.

Viimeisin päivitys: 08.12.2015