EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:438:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 438, 8 декември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 438

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
8 декември 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2021/2167 на Европейския парламент и на Съвета oт 24 ноември 2021 година относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2168 на Комисията от 21 септември 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене ( 1 )

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2169 на Комисията от 2 декември 2021 година за откриване на тарифна квота за 2022 г. за вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти от обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2170 на Комисията от 7 декември 2021 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиево конвертиращо се фолио с произход от Китайската народна република

46

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2021/2171 на Комисията от 7 декември 2021 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на теглото на партидите семена и на пробите от Avena nuda  ( 1 )

84

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top