EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:438:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 438, 2021. gada 8. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 438

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 8. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2021/2167 (2021. gada 24. novembris) par kredītu apkalpotājiem un kredītu pircējiem un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2014/17/ES ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2168 (2021. gada 21. septembris), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2019/2035, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatorijiem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2169 (2021. gada 2. decembris), ar ko atver tarifa kvotu 2022. gadam dažu tādu preču importam Savienībā, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuras iegūtas to lauksaimniecības produktu pārstrādē, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 510/2014

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2170 (2021. gada 7. decembris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes pārveidotās alumīnija folijas importam

46

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2021/2171 (2021. gada 7. decembris), ar ko attiecībā uz Avena nuda sēklu partijas un parauga svaru groza Padomes Direktīvu 66/402/EEK ( 1 )

84

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top