EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:271:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 271, 12 септември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 271

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
12 септември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 959/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

1

 

*

Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 962/2014 на Комисията от 29 август 2014 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pescabivona (ЗГУ)]

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 963/2014 на Комисията от 29 август 2014 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Zázrivské vojky (ЗГУ)]

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014 на Комисията от 11 септември 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните условия за финансовите инструменти

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 965/2014 на Комисията от 11 септември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/658/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

47

 

*

Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

54

 

 

2014/660/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 септември 2014 година относно образец на споразумение за финансиране във връзка с приноса на Европейския фонд за регионално развитие и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към съвместните финансови инструменти за неограничена гаранция и секюритизация в полза на малките и средните предприятия

58

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/661/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 10 септември 2014 година за наблюдение на наличието на 2- и 3-монохлорпропан-1,2-диол (2- и 3-MCPD), 2- и 3-MCPD естери на мастните киселини и глицидилови естери на мастните киселини в храните ( 1 )

93

 

 

2014/662/EС

 

*

Препоръка на Комисията от 10 септември 2014 година относно добрите практики за предотвратяване и намаляване на наличието на алкалоиди на опиума в маковото семе и продуктите от маково семе ( 1 )

96

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/451/ЕС на Съвета от 26 май 2014 година за подписване и сключване на Споразумението за участие между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно участието на Конфедерация Швейцария в мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) ( ОВ L 205, 12.7.2014 г. )

101

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top