EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:271:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 271, 12 september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 271

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
12 september 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 959/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

3

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 961/2014 av den 8 september 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 962/2014 av den 29 augusti 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pescabivona [SGB])

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 963/2014 av den 29 augusti 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Zázrivské vojky [SGB])

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 964/2014 av den 11 september 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller standardvillkor för finansieringsinstrument

16

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 965/2014 av den 11 september 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

45

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2014/658/Gusp av den 8 september 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

47

 

*

Rådets beslut 2014/659/Gusp av den 8 september 2014 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

54

 

 

2014/660/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 september 2014 om en mall för finansieringsavtal för bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag

58

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/661/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 10 september 2014 om övervakning av förekomsten av 2- och 3-monoklorpropan-1,2-diol (2- och 3-MCPD), fettsyraestrar av 2- och 3-MCPD samt glycidylfettsyraestrar i livsmedel ( 1 )

93

 

 

2014/662/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 10 september 2014 om god praxis för att förhindra och minska förekomsten av opiumalkaloider i vallmofrön och vallmofröprodukter ( 1 )

96

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2014/451/EU av den 26 maj 2014 om undertecknande och ingående av avtalet om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EU BAM Libyen) ( EUT L 205, 12.7.2014 )

101

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top