EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:271:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 271, 2014. gada 12. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 271

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 12. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 959/2014 (2014. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 960/2014 (2014. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

3

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 961/2014 (2014. gada 8. septembris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 962/2014 (2014. gada 29. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pescabivona (AĢIN))

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 963/2014 (2014. gada 29. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Zázrivské vojky (AĢIN))

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 964/2014 (2014. gada 11. septembris), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanu attiecībā uz standarta noteikumiem un nosacījumiem par finanšu instrumentiem

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 965/2014 (2014. gada 11. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

45

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/658/KĀDP (2014. gada 8. septembris), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

47

 

*

Padomes Lēmums 2014/659/KĀDP (2014. gada 8. septembris), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

54

 

 

2014/660/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 11. septembris) par finansēšanas paraugnolīgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieguldījumu kopīgajos neierobežoto garantiju un pārvēršanas vērtspapīros finanšu instrumentos par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem

58

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/661/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 10. septembris) par 2- un 3-monohlorpropān-1,2-diola (2- un 3-MHPD), 2- un 3-MHPD taukskābju esteru un glicidila taukskābju esteru klātbūtnes monitorēšanu pārtikā ( 1 )

93

 

 

2014/662/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 10. septembris) par labo praksi, kā novērst opija alkaloīdu klātbūtni magoņu sēklās un magoņu sēklu produktos ( 1 )

96

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2014/451/ES (2014. gada 26. maijs) par to, lai parakstītu un noslēgtu Līdzdalības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas dalību Eiropas Savienības Integrētas robežu pārvaldības palīdzības misijā Lībijā (EUBAM Libya) ( OV L 205, 12.7.2014. )

101

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top