EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:053:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 53, 04 март 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.053.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 53

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
4 март 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 182/2010 на Комисията от 3 март 2010 година за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Belokranjska pogača (ХТСХ))

1

 

 

Регламент (ЕС) № 183/2010 на Комисията от 3 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕС) № 184/2010 на Комисията от 3 март 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/14/ЕС на Комисията от 3 март 2010 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на хептамалоксилоглукан като активно вещество (1)

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/134/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 1 март 2010 година за изменение на Решение 2006/473/ЕО по отношение на признаването на континентална Австралия за незасегната от Xanthomonas campestris (всички патогенни за цитрусите щамове) (нотифицирано под номер C(2010) 1063)

10

 

 

2010/135/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 март 2010 година за пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на продукта картофи (Solanum tuberosum L. линия EH92-527-1), генетично модифицирани за повишено съдържание на компонента на скорбялата амилопектин (нотифицирано под номер C(2010) 1193)  (1)

11

 

 

2010/136/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 март 2010 година за разрешаване на пускането на пазара на фураж, произведен от генетично модифицирания картоф EH92-527-1 (BPS-25271-9), и случайното или технически неизбежното наличие на картофа в хранителни и фуражни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 1196)  (1)

15

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ № 1/2010/SC от 28 януари 2010 година за създаване на Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top