EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:053:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 53, 2010. gada 04. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.053.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 53

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 4. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 182/2010 (2010. gada 3. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Belokranjska pogača (GTĪ))

1

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 183/2010 (2010. gada 3. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 184/2010 (2010. gada 3. marts), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

5

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/14/ES (2010. gada 3. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu heptamaloksilglikānu kā darbīgo vielu (1)

7

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/134/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 1. marts), ar kuru groza Lēmumu 2006/473/EK attiecībā uz kontinentālās Austrālijas atzīšanu par tādu teritoriju, kurā nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1063)

10

 

 

2010/135/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. marts) par kartupeļu produkta (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnija), kas ģenētiski modificēts, lai palielinātu amilopektīna saturu cietē, laišanu tirgū saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1193)  (1)

11

 

 

2010/136/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 2. marts), ar ko ļauj laist tirgū barību, kas ražota no ģenētiski modificētiem kartupeļiem EH92-527-1 (BPS-25271-9), un ar ko pieļauj nejaušu vai tehniski nenovēršamu šo kartupeļu sastopamību pārtikā un citos barības produktos, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003 (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1196)  (1)

15

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 1/2010/SC (2010. gada 28. janvāris), ar ko izveido EEZ Finanšu mehānisma pagaidu komiteju 2009.–2014. gadam

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top