EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:346:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 346, 29 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 346

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
29 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1579/2007 на Съвета от 20 декември 2007 година за установяване на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море за 2008 г.

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни

6

 

*

Директива 2007/75/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на някои временни разпоредби, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност

13

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/880/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за даване на разрешение на Франция да приложи намалена данъчна ставка за безоловния бензин, използван като гориво в департаментите на Корсика, съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО

15

 

 

2007/881/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

17

 

 

2007/882/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външните одитори на Централната банка на Кипър

19

 

 

2007/883/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външните одитори на Централната банка на Малта

20

 

 

2007/884/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 20 декември 2007 година за оправомощаване на Обединеното кралство да продължава да прилага мярка, дерогираща член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

21

 

 

Комисия

 

 

2007/885/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 декември 2007 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Германия (1)

23

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/886/ОВППС

 

*

Решение EUPOL AFGH/2/2007 на Комитета по политика и сигурност от 30 ноември 2007 година относно създаването на комитет на участващите държави в Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

26

 

*

Съвместно действие 2007/887/ОВППС на Съвета от 20 декември 2007 година отменящо Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно цивилно-военното подкрепящо действие на Европейския съюз към мисията на Африканския съюз в Дарфурския регион на Судан и на Сомалия

28

 

 

2007/888/ОВППС

 

*

Решение EUPT/2/2007 на Комитета по политика и сигурност от 18 декември 2007 година за назначаване на ръководител на Екипа по планиране на Европейския съюз (EUPT Косово)

29

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top