EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:346:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 346, 29. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 346

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
29. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1579/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

1

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande

6

 

*

Rådets direktiv 2007/75/EF af 20. december 2007 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til visse midlertidige bestemmelser vedrørende momssatser

13

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/880/EF

 

*

Rådets beslutning af 20. december 2007 om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug i Korsika-departementerne i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

15

 

 

2007/881/EF

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2007 om ændring af Rådets forretningsorden

17

 

 

2007/882/EF

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2007 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår Central Bank of Cyprus

19

 

 

2007/883/EF

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2007 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår Central Bank of Malta

20

 

 

2007/884/EF

 

*

Rådets beslutning af 20. december 2007 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

21

 

 

Kommissionen

 

 

2007/885/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. december 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland (1)

23

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2007/886/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUPOL AFGH/2/2007 af 30. november 2007 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

26

 

*

Rådets fælles aktion 2007/887/FUSP af 20. december 2007 om ophævelse af fælles aktion 2005/557/FUSP om Den Europæiske Unions civil-militære aktion til støtte for Den Afrikanske Unions mission i Darfurområdet i Sudan og i Somalia

28

 

 

2007/888/FUSP

 

*

Afgørelse EUPT/2/2007 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 18. december 2007 om udnævnelse af chefen for EU-planlægningsgruppe (EUPT Kosovo)

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top