EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:346:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 346, 2007. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 346

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 29. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1579/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2007/74/EK (2007. gada 20. decembris) par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa par precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm

6

 

*

Padomes Direktīva 2007/75/EK (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz dažiem pagaidu noteikumiem par pievienotās vērtības nodokļa likmi

13

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/880/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar kuru Francijai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi bezsvina benzīnam, ko izmanto kā degvielu un kas tiek nodots patēriņam Korsikas departamentos

15

 

 

2007/881/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes reglamentu

17

 

 

2007/882/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem

19

 

 

2007/883/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Maltas Centrālās bankas ārējiem revidentiem

20

 

 

2007/884/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 168. panta un 169. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

21

 

 

Komisija

 

 

2007/885/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 26. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu mājputniem Vācijā (1)

23

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2007/886/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUPOL AFGH/2/2007 (2007. gada 30. novembris) par Eiropas Savienības policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) Atbalstītāju komitejas izveidi

26

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/887/KĀDP (2007. gada 20. decembris), ar ko atceļ Vienoto rīcību 2005/557/KĀDP par Eiropas Savienības civilmilitāro rīcību Āfrikas Savienības misijas atbalstam Darfūras reģionā Sudānā un Somālijā

28

 

 

2007/888/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUPT/2/2007 (2007. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības plānošanas grupas (EUPT Kosovo) vadītāja iecelšanu amatā

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top