EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:346:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 346, 29 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 346

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
29 december 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1579/2007 av den 20 december 2007 om fastställande för 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer

6

 

*

Rådets direktiv 2007/75/EG av den 20 december 2007 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser

13

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/880/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt skattesats för blyfri bensin som används som motorbränsle och frisläpps för förbrukning på Korsika i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

15

 

 

2007/881/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om ändring av rådets arbetsordning

17

 

 

2007/882/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Central Bank of Cyprus

19

 

 

2007/883/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Central Bank of Malta

20

 

 

2007/884/EG

 

*

Rådets beslut av den 20 december 2007 om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

21

 

 

Kommissionen

 

 

2007/885/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 december 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Tyskland (1)

23

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/886/GUSP

 

*

Beslut EUPOL AFG/2/2007 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 30 november 2007 om inrättande av bidragande länders kommitté för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

26

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/887/GUSP av den 20 december 2007 om upphävande av gemensam åtgärd 2005/557/GUSP om Europeiska unionens civil-militära stödåtgärd till Afrikanska unionens uppdrag i Darfurregionen i Sudan och i Somalia

28

 

 

2007/888/GUSP

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPT/2/2007 av den 18 december 2007 om utnämning av chefen för planeringsgruppen inom EU (EUPT Kosovo)

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top