EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:346:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 346, 29 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 346

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
29 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1579/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot vaststelling, voor 2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften

1

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/74/EG van de Raad van 20 december 2007 betreffende de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door reizigers komende uit derde landen

6

 

*

Richtlijn 2007/75/EG van de Raad van 20 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft enkele tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven

13

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/880/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 20 december 2007 waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd belastingtarief toe te passen op als motorbrandstof gebruikte loodvrije benzine die in de Corsicaanse departementen in de handel wordt gebracht overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG

15

 

 

2007/881/EG

 

*

Besluit van de Raad van 20 december 2007 houdende wijziging van zijn reglement van orde

17

 

 

2007/882/EG

 

*

Besluit van de Raad van 20 december 2007 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Central Bank of Cyprus

19

 

 

2007/883/EG

 

*

Besluit van de Raad van 20 december 2007 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Central Bank of Malta

20

 

 

2007/884/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 20 december 2007 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 169 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

21

 

 

Commissie

 

 

2007/885/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 december 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/415/EG betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij pluimvee in Duitsland (1)

23

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

 

2007/886/GBVB

 

*

Besluit EUPOL AFGH/2/2007 van het Politiek en Veiligheidscomité van 30 november 2007 tot instelling van het Comité van contribuanten aan de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

26

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2007/887/GBVB van de Raad van 20 december 2007 houdende intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 2005/557/GBVB inzake het civiel-militaire optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van de missies van de Afrikaanse Unie in de regio Darfur in Sudan en in Somalië

28

 

 

2007/888/GBVB

 

*

Besluit EUPT/2/2007 van het Politiek en Veiligheidscomité van 18 december 2007 betreffende de benoeming van het hoofd van het planningsteam van de Europese Unie (EUPT Kosovo)

29

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top