EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0220

Резюме на решението

Решение на Съда (първи състав) от 18 януари 2007 г.
Jean Auroux и други срещу Commune de Roanne.
Искане за преюдициално заключение: Tribunal administratif de Lyon - Франция.
Обществени поръчки - Директива 93/37/ЕИО - Възлагане без покана за представяне на оферти - Договор за извършване на благоустройствена дейност, сключен между два възлагащи органа - Понятия за "обществени поръчки за строителство" и "строеж" - Способи за изчисляване на стойността на обществената поръчка.
Дело C-220/05.

Keywords
Summary

Keywords

1. Сближаване на законодателствата — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство — Директива 93/37 — Обществени поръчки за строителство — Понятие

(Директива 93/37 на Съвета, член 1, буква a)

2. Сближаване на законодателствата — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство — Директива 93/37 — Приложно поле

(Директива 93/37 на Съвета, член 6)

3. Сближаване на законодателствата — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство — Директива 93/37 — Приложно поле

(Директива 93/37 на Съвета, член 1, буква a)

Summary

1. Договор, с който един възлагащ орган поверява на друг възлагащ орган изграждането на строеж, представлява обществена поръчка за строителство по смисъла на член 1, буква а) от Директива 93/37 относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, независимо дали е предвидено, че първият възлагащ орган е или ще стане собственик на целия или на част от този строеж.

(вж. точка 47, точка 1 от диспозитива)

2. За да се определи стойността на една поръчка за целите на член 6 от Директива 93/37 относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, следва да се вземе предвид общата стойност на поръчката за строителство от гледната точка на потенциален оферент, като това включва не само съвкупността от сумите, които възлагащият орган ще трябва да заплати, но и всички приходи, които ще постъпят от трети лица.

(вж. точка 57, точка 2 от диспозитива)

3. Възлагащият орган не е освободен от задължението да прилага процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, предвидени в Директива 93/37 относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, на основание че съгласно националното право този договор може да бъде сключен само с определени юридически лица, като те самите имат качеството на възлагащ орган и на свой ред са задължени да прилагат посочените процедури, за да възложат евентуални последващи поръчки.

(вж. точка 68, точка 3 от диспозитива)

Top