EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0220

Shrnutí rozsudku

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. ledna 2007.
Jean Auroux a další proti Commune de Roanne.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunal administratif de Lyon - Francie.
Veřejné zakázky - Směrnice 93/37/ES - Zadání zakázky bez nabídkového řízení - Dohoda o provedení změny v území uzavřená mezi dvěma zadavateli - Pojmy "veřejné zakázky na stavební práce" a "stavební práce" - Způsoby výpočtu hodnoty zakázky.
Věc C-220/05.

Keywords
Summary

Keywords

1. Sbližování právních předpisů – Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce – Směrnice 93/37 – Veřejné zakázky na stavební práce – Pojem

[Směrnice Rady 93/37, čl. 1 písm. a)]

2. Sbližování právních předpisů – Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce – Směrnice 93/37 – Rozsah působnosti

(Směrnice Rady 93/37, článek 6)

3. Sbližování právních předpisů – Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce – Směrnice 93/37 – Rozsah působnosti

[Směrnice Rady 93/37, čl. 1 písm. a)]

Summary

1. Dohoda, kterou první zadavatel svěří druhému zadavateli provedení stavební práce, je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 93/37 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, nezávisle na skutečnosti, zda je, či není stanoveno, že první zadavatel je nebo se má stát vlastníkem celé nebo části této stavby.

(viz bod 47, výrok 1)

2. Pro určení hodnoty zakázky pro účely článku 6 směrnice 93/37 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce je třeba vzít v úvahu celkovou hodnotu zakázky na stavební práce z pohledu potenciálního uchazeče, což zahrnuje nejen úhrn částek, které má zaplatit zadavatel, ale i všechny příjmy pocházející od třetích osob.

(viz bod 57, výrok 2)

3. Zadavatel není osvobozen od použití postupů zadávání veřejných zakázek na stavební práce stanovených směrnicí 93/37 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce z důvodu, že v souladu s vnitrostátním právem dohoda o provedení stavby může být uzavřena pouze s určitými právnickými osobami, které jsou samy zadavateli a které samy mají povinnost uplatnit uvedené postupy při zadávání případných následujících zakázek.

(viz bod 68, výrok 3)

Top