EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0220

Samenvatting van het arrest

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 januari 2007.
Jean Auroux en anderen tegen Commune de Roanne.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal administratif de Lyon - Frankrijk.
Overheidsopdrachten - Richtlijn 93/37/EG - Gunning zonder aanbesteding - Overeenkomst gesloten tussen twee aanbestedende diensten voor verwezenlijking van ruimtelijkeordeningsproject - Begrippen "overheidsopdrachten voor uitvoering van werken' en "werk' - Regels voor berekening van waarde van opdracht.
Zaak C-220/05.

Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

1. Harmonisatie van wetgevingen – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken – Richtlijn 93/37 – Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken – Begrip

(Richtlijn 93/37 van de Raad, art. 1, sub a)

2. Harmonisatie van wetgevingen – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken – Richtlijn 93/37 – Werkingssfeer

(Richtlijn 93/37 van de Raad, art. 6)

3. Harmonisatie van wetgevingen – Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken – Richtlijn 93/37 – Werkingssfeer

(Richtlijn 93/37 van de Raad, art. 1, sub a)

Samenvatting

1. Een overeenkomst waarbij een eerste aanbestedende dienst een tweede aanbestedende dienst belast met de uitvoering van een bouwwerk, vormt een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken in de zin van artikel 1, sub a, van richtlijn 93/37 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, ongeacht of daarin wordt bepaald dat de eerste aanbestedende dienst eigenaar is of wordt van het gehele bouwwerk of van een gedeelte ervan.

(cf. punt 47, dictum 1)

2. Ter bepaling van de waarde van een opdracht in de zin van artikel 6 van richtlijn 93/37 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken moet rekening worden gehouden met de totale waarde van de opdracht voor de uitvoering van werken, vanuit het oogpunt van een potentiële inschrijver, wat niet alleen alle bedragen omvat die de aanbestedende dienst zal moeten betalen, maar ook alle inkomsten die van derden zullen worden verkregen.

(cf. punt 57, dictum 2)

3. Een aanbestedende dienst is niet vrijgesteld van de toepassing van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken waarin is voorzien bij richtlijn 93/37 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, op grond dat de overeenkomst betreffende het uit te voeren bouwwerk naar nationaal recht enkel kan worden aangegaan met bepaalde rechtspersonen die zelf aanbestedende diensten zijn en op hun beurt deze procedures moeten toepassen voor het plaatsen van eventuele verdere opdrachten.

(cf. punt 68, dictum 3)

Top