EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0220

Sprieduma kopsavilkums

Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2007. gada 18.janvārī.
Jean Auroux un citi pret Commune de Roanne.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal administratif de Lyon - Francija.
Publiskie iepirkumi - Direktīva 93/37/EK - Piešķiršana, neizsludinot konkursu - Līgums par labiekārtošanu, kas noslēgts starp divām līgumslēdzējām iestādēm - "Būvdarbu publiskā iepirkuma līguma" un "būves" jēdzieni - Tirgus vērtības aprēķināšanas noteikumi.
Lieta C-220/05.

Keywords
Summary

Keywords

1. Tiesību aktu tuvināšana – Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras – Direktīva 93/37 – Būvdarbu publiskais iepirkums – Jēdziens

(Padomes Direktīvas 93/37 1. panta a) punkts)

2. Tiesību aktu tuvināšana – Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras – Direktīva 93/37 – Piemērošanas joma

(Padomes Direktīvas 93/37 6. pants)

3. Tiesību aktu tuvināšana – Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras – Direktīva 93/37 – Piemērošanas joma

(Padomes Direktīvas 93/37 1. panta a) punkts)

Summary

1. Līgums, ar ko pirmā līgumslēdzēja iestāde uztic otrai līgumslēdzējai iestādei būves celtniecību, ir būvdarbu publiskā iepirkuma līgums Direktīvas 93/37 par to, kā koordinēt būvdarbu valsts [publiskā iepirkuma] līgumu piešķiršanas procedūras, 1. panta a) punkta izpratnē neatkarīgi no tā, vai ir paredzēts, ka pirmā līgumslēdzēja iestāde ir vai kļūst par visas šīs būves vai tās daļas īpašnieci.

(sal. ar 47. punktu un rezolutīvās daļas 1. punktu)

2. Lai noteiktu tirgus vērtību atbilstoši 6. pantam Direktīvā 93/37 par to, kā koordinēt būvdarbu valsts [publiskā iepirkuma] līgumu piešķiršanas procedūras, ir jāņem vērā būvdarbu līguma kopējā vērtība no iespējamā darbuzņēmēja viedokļa, kas ietver ne tikai to summu kopumu, ko maksā līgumslēdzēja iestāde, bet arī visus ieņēmumus no trešām personām.

(sal. ar 57. punktu un rezolutīvās daļas 2. punktu)

3. Līgumslēdzēja iestāde nav atbrīvota no Direktīvā 93/37 par to, kā koordinēt būvdarbu valsts [publiskā iepirkuma] līgumu piešķiršanas procedūras, paredzētajām būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrām tāpēc, ka saskaņā ar valsts tiesību normām šo līgumu par būves celtniecību var noslēgt tikai ar noteiktām juridiskām personām, kas pašas ir līgumslēdzējas iestādes un kam savukārt minētās procedūras ir jāpiemēro, lai veiktu iespējamos sekojošos iepirkumus.

(sal. ar 68. punktu un rezolutīvās daļas 3. punktu)

Top