EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0220

Streszczenie wyroku

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 stycznia 2007 r.
Jean Auroux i inni przeciwko Commune de Roanne.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal administratif de Lyon - Francja.
Zamówienia publiczne -Dyrektywa 93/37/WE - Udzielenie zamówienia bez przetargu - Porozumienie w sprawie wykonania operacji zagospodarowania zawarte między dwoma instytucjami zamawiającymi - Pojęcie "zamówienia publicznego na roboty budowlane" i "obiektu budowlanego" - Sposób obliczania wartości zamówienia.
Sprawa C-220/05.

Sprawa C-220/05

Jean Auroux i in.

przeciwko

Commune de Roanne

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif de Lyon)

„Zamówienia publiczne — Dyrektywa 93/37/WE — Udzielenie zamówienia bez przetargu — Porozumienie w sprawie wykonania operacji zagospodarowania zawarte między dwoma instytucjami zamawiającymi — Pojęcie „zamówienia publicznego na roboty budowlane” i „obiektu budowlanego” — Sposób obliczania wartości zamówienia”

Opinia rzecznika generalnego J. Kokott przedstawiona w dniu 15 czerwca 2006 r.   I - 387

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 stycznia 2007 r.   I - 412

Streszczenie wyroku

 1. Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – Dyrektywa 93/37 – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Pojęcie

  (dyrektywa Rady 93/37, art. 1 lit. a))

 2. Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – Dyrektywa 93/37 – Zakres stosowania

  (dyrektywa Rady 93/37, art. 6)

 3. Zbliżanie ustawodawstw – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – Dyrektywa 93/37 – Zakres stosowania

  (dyrektywa Rady 93/37, art. 1 lit. a))

 1.  Porozumienie, mocą którego pierwsza instytucja zamawiająca powierza drugiej instytucji zamawiającej realizację obiektu budowlanego, stanowi zamówienie na roboty publiczne w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy 93/37 dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, bez względu na to, czy przewiduje ono, że pierwsza instytucja zamawiająca jest lub będzie właścicielem całości lub części tego obiektu, czy też nie.

  (por. pkt 47 oraz pkt 1 sentencji)

 2.  Przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego dla celów art. 6 dyrektywy 93/37 dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane należy wziąć pod uwagę całkowitą wartość zamówienia na roboty budowlane z punktu widzenia potencjalnego oferenta, co obejmuje nie tylko całość kwot, jakie będzie musiała zapłacić instytucja zamawiająca, ale również wszystkie inne kwoty pochodzące od osób trzecich.

  (por. pkt 57 oraz pkt 2 sentencji)

 3.  Instytucja zamawiająca nie jest zwolniona z obowiązku stosowania procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane przewidzianych w dyrektywie 93/37 dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane ze względu na to, że według prawa krajowego porozumienie dotyczące realizacji obiektu budowlanego może zostać zawarte jedynie z niektórymi osobami prawnymi, które same również są instytucjami zamawiającymi i które będą z kolei zobowiązane do stosowania tych procedur celem udzielenia ewentualnych dalszych zamówień publicznych.

  (por. pkt 68 oraz pkt 3 sentencji)

Top