EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Douane

Employment and social policy

De douane-unie is een essentieel verbond van de Europese Unie (EU) en is in werking getreden in 1968. Dit betekent dat de grenzen tussen de lidstaten werden afgeschaft wat goederenverkeer betreft (artikel 28 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Het is verboden om douanerechten en soortgelijke belastingen te heffen tussen de lidstaten.

Aan externe grenzen wordt het gemeenschappelijk douanetarief samen met het geïntegreerd tarief (Taric) toegepast op goederen uit niet-EU-landen. Goederen die vrij verhandeld worden binnen de EU moeten verhandeld worden volgens de regels van de interne markt en met inachtneming van enkele bepalingen van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Verder zorgen de Unie en de gemeenschappelijke douanecode ervoor dat de douaneautoriteiten van de lidstaten dezelfde normen toepassen.

Iets voor u?: