EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:252:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 252, 28 juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 252

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
28 juni 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2021/C 252/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2021/C 252/02

Mål C-690/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Frankrike) den 29 oktober 2018 – brottmål mot X

2

2021/C 252/03

Mål C-691/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Frankrike) den 29 oktober 2018 – brottmål mot Y

3

2021/C 252/04

Mål C-692/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Frankrike) den 29 oktober 2018 – brottmål mot Z

3

2021/C 252/05

Mål C-450/20 P: Överklagande ingett den 10 september 2020 av Comprojecto-Projectos e Construções, Lda. m.fl. av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 8 juli 2020 i mål T-90/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções m.fl. mot ECB och Banco de Portugal

4

2021/C 252/06

Mål C-503/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Spanska) den 6 oktober 2020 – Banco de Santander S.A. mot YC

5

2021/C 252/07

Mål C-539/20 P: Överklagande ingett den 22 oktober 2020 av Hochmann Marketing GmbH av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 23 januari 2020 i mål T-807/19, Hochmann Marketing GmbH mot Europeiska kommissionen

5

2021/C 252/08

Mål C-679/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 17 de Barcelona (Spanien) den 15 december 2020 – Administración General del Estado mot Ayuntamiento de Les Cabanyes

6

2021/C 252/09

Mål C-29/21 P: Överklagande ingett den 18 januari 2021 av Tinnus Enterprises LLC av den dom som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 18 november 2020 i mål T-574/19, Tinnus Enterprises mot EUIPO

6

2021/C 252/10

Mål C-59/21 P: Överklagande ingett den 1 februari 2021 av Embutidos Monells, SA av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 2 december 2020 i mål T-639/19, Sanchez Romero Carvajal Jabugo mot EUIPO — Embutidos Monells (5MS MMMMM)

6

2021/C 252/11

Mål C-67/21 P: Överklagande ingett den 2 februari 2021 av BSH Hausgeräte GmbH av den dom som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 2 december 2020 i mål T-152/20, BSH Hausgeräte GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

7

2021/C 252/12

Mål C-93/21 P: Överklagande ingett den 15 februari 2021 av easyCosmetic Swiss GmbH av den dom som tribunalen (ensamdomare) meddelade den 9 december 2020 i mål T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

7

2021/C 252/13

Mål C-163/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona (Spanien) den 11 mars 2021 – AD m.fl. mot PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV och DAF Trucks Deutschland GmbH

7

2021/C 252/14

Mål C-182/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Düsseldorf (Tyskland) den 23 mars 2021 – Nokia Technologies Oy mot Daimler AG

8

2021/C 252/15

Mål C-204/21: Talan väckt den 1 april 2021– Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

9

2021/C 252/16

Mål C-205/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 31 mars 2021 – brottmål mot V.S.

11

2021/C 252/17

Mål C-218/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 1 april 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira mot DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA

12

2021/C 252/18

Mål C-224/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 29 mars 2021 – VX mot Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2021/C 252/19

Mål C-251/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 21 april 2021 – SIA ”Piltenes meži” mot Lauku atbalsta dienests

14

2021/C 252/20

Mål C-260/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Okrazhen sad Vidin (Bulgarien) den 23 april 2021 – ”Korporativna targovska banka” AD mot ”Elit Petrol” AD

14

2021/C 252/21

Mål C-262/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Finland) den 23 april 2021 – A mot B

15

2021/C 252/22

Mål C-268/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 23 april 2021 – Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB

17

2021/C 252/23

Mål C-273/21: Begäran om förhandsavgörande framställd av Budapest Környéki Törvényszék (Ungern) den 28 april 2021 – WD mot Agrárminiszter

17

2021/C 252/24

Mål C-284/21 P: Överklagande ingett den 3 maj 2021 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 24 februari 2021 i mål T-161/18, Braesch m.fl. mot kommissionen

18

2021/C 252/25

Mål C-286/21: Talan väckt den 4 maj 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

19

 

Tribunalen

2021/C 252/26

Mål T-637/19: Tribunalens dom av den 12 maj 2021 – Sun Stars & Sons/EUIPO – Carpathian Springs (AQUA CARPATICA) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om det tredimensionella EU-varumärket AQUA CARPATICA – Äldre tredimensionella EU-varumärken och nationella varumärken VODAVODA – Relativt registreringshinder – Avsaknad av risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

20

2021/C 252/27

Mål T-638/19: Tribunalens dom av den 12 maj 2021 – Sun Stars & Sons mot EUIPO – Valvis Holding (AC AQUA AC) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om det tredimensionella EU-varumärket AC AQUA AC – Äldre tredimensionella EU-varumärken och nationella varumärken VODAVODA – Relativt registreringshinder – Avsaknad av risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

20

2021/C 252/28

Mål T-70/20: Tribunalens dom av den 12 maj 2021 – Metamorfoza mot EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket MUSEUM OF ILLUSIONS – Det äldre EU-figurmärket MUSEUM OF ILLUSIONS – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) – Artikel 95 i förordning 2017/1001)

21

2021/C 252/29

Mål T-167/20: Tribunalens dom av den 12 maj 2021 – Tornado Boats International mot EUIPO – Haygreen (TORNADO) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket TORNADO – Absolut ogiltighetsgrund – Ond tro – Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 59.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

22

2021/C 252/30

Mål T-178/20: Tribunalens dom av den 12 maj 2021 – Bavaria Weed mot EUIPO (BavariaWeed) (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BavariaWeed – Absolut registreringshinder – Varumärke som strider mot allmän ordning – Artikel 7.1 f i förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 7.2 i förordning 2017/1001)

22

2021/C 252/31

Mål T-274/19: Tribunalens beslut av den 8 april 2021 – Target Ventures Group mot EUIPO – Target Partners (TARGET VENTURES) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – Avstående av det omtvistade varumärket – Det saknas anledning att döma i saken)

23

2021/C 252/32

Mål T-358/19: Tribunalens beslut av den 6 maj 2021 – Groupe Canal + mot kommissionen (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Tv-distribution – Beslut genom vilket åtaganden gjorts bindande – Återkallande av den angripna rättsakten – Anledning saknas att döma i saken)

23

2021/C 252/33

Mål T-822/19: Tribunalens beslut av den 4 maj 2021 – Asoliva och Anierac mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Jordbruk – Klassificering i en av de tre kategorierna av jungfruolja – Genomförandeåtgärder – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Avvisning)

24

2021/C 252/34

Mål T-472/20 och T-472/20 AJ II: Tribunalens beslut av den 26 april 2021 – Jouvin mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samarbete – Marknaden för upphämtning, uppföljning och distribution av paket – Beslut att avslå ett klagomål – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund – Ansökan om rättshjälp som ingetts efter det att talan har väckts)

25

2021/C 252/35

Mål T-714/20 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 5 maj 2021 – Ovsyannikov mot rådet (Interimistiska åtgärder – Gemensam utrikes-och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Ukraina – Frysning av medel – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

25

2021/C 252/36

Mål T-161/21: Talan väckt den 25 mars 2021 – McCord mot kommissionen

26

2021/C 252/37

Mål T-227/21: Talan väckt den 28 april 2021 – Illumina mot kommissionen

27

2021/C 252/38

Mål T-237/21: Överklagande ingett den 4 maj 2021 – Fidelity National Information Services mot EUIPO – IFIS (FIS)

29

2021/C 252/39

Mål T-245/21: Talan väckt den 5 maj 2021 – Varabei mot rådet

29

2021/C 252/40

Mål T-248/21: Överklagande ingett den 7 maj 2021 – Fibrecycle mot EUIPO (BACK-2-NATURE)

30

2021/C 252/41

Mål T-253/21: Talan väckt den 11 maj 2021 – Aquino mot parlamentet

31

2021/C 252/42

Mål T-254/21: Talan väckt den 10 maj 2021 – Armadora Parleros mot kommissionen

31

2021/C 252/43

Mål T-257/21: Talan väckt den 14 maj 2021 – Basaglia mot kommissionen

32

2021/C 252/44

Mål T-259/21: Överklagande ingett den 17 maj 2021 – Neolith Distribution mot EUIPO (Återgivning av ett dekorativt motiv)

33

2021/C 252/45

Mål T-268/21: Talan väckt den 18 maj 2021 – Ryanair mot kommissionen

34

2021/C 252/46

Mål T-149/14: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – Anastasiou mot kommissionen och Europeiska centralbanken

34

2021/C 252/47

Mål T-150/14: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – Pavlides mot kommissionen och Europeiska centralbanken

35

2021/C 252/48

Mål T-151/14: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – Vassiliou mot kommissionen och Europeiska centralbanken

35

2021/C 252/49

Mål T-152/14: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – Medilab mot kommissionen och Europeiska centralbanken

35

2021/C 252/50

Mål T-514/16: Tribunalens beslut av den 28 april 2021 – Tsilikas mot kommissionen

35

2021/C 252/51

Mål T-534/16: Tribunalens beslut av den 6 maj 2021 – Tsilikas mot kommissionen

36

2021/C 252/52

Mål T-537/16: Tribunalens beslut av den 30 april 2021 – Aycinena m.fl. mot kommissionen

36

2021/C 252/53

Mål T-541/16: Tribunalens beslut av den 27 april 2021 – Guillen Lazo mot parlamentet

36

2021/C 252/54

Mål T-547/16: Tribunalens beslut av den 6 maj 2021 – Miranda Garcia mot Europeiska Unionens domstol

36

2021/C 252/55

Mål T-147/18: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – APG Intercon m.fl. mot rådet m.fl.

37

2021/C 252/56

Mål T-179/18: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – Scordis, Papapetrou & Co m.fl. mot rådet m.fl.

37

2021/C 252/57

Mål T-188/18: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – Papaconstantinou m.fl. mot rådet m.fl.

37

2021/C 252/58

Mål T-196/18: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – Vital Capital Investments m.fl. mot rådet m.fl.

37

2021/C 252/59

Mål T-197/18: Tribunalens beslut av den 12 maj 2021 – JV Voscf m.fl. mot rådet m.fl.

38

2021/C 252/60

Mål T-208/18: Tribunalens beslut av den 5 maj 2021 – Nessim Daoud m.fl. mot rådet m.fl.

38

2021/C 252/61

Mål T-702/19: Tribunalens beslut av den 20 april 2021 – Compass Overseas Holdings e.a. mot kommissionen

38

2021/C 252/62

Mål T-139/20: Tribunalens beslut av den 29 april 2021 – Applia mot kommissionen

38

2021/C 252/63

Mål T-140/20: Tribunalens beslut av den 29 april 2021 – Applia mot kommissionen

39

2021/C 252/64

Mål T-141/20: Tribunalens beslut av den 29 april 2021 – Applia mot kommissionen

39

2021/C 252/65

Mål T-142/20: Tribunalens beslut av den 29 april 2021 – Applia mot kommissionen

39

2021/C 252/66

Mål T-260/20: Tribunalens beslut av den 11 maj 2021 – Da Silva Carreira mot kommissionen

39

2021/C 252/67

Mål T-66/21: Tribunalens beslut av den 6 maj 2021 – Precisis mot EUIPO – Easee (EASEE)

39


SV

 

Top