EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:252:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 252, 28 czerwca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 252

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
28 czerwca 2021


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2021/C 252/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2021/C 252/02

Sprawa C-690/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 29 października 2018 r. – postępowanie karne przeciwko X – Przy udziale: Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), France Nature Environnement, Générations futures, Greenpeace France, ADR Europe Express, Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir), AS i in.

2

2021/C 252/03

Sprawa C-691/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 29 października 2018 r. – postępowanie karne przeciwko Y – przy udziale: BT, Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), Générations futures, Greenpeace France, CU, Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir)

3

2021/C 252/04

Sprawa C-692/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 29 października 2018 r. – postępowanie karne przeciwko Y – Przy udziale: DV, IA, ATPIC, EW i in., Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), FX, France Nature Environnement, Générations futures, GY, Greenpeace France, HZ i in., Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir)

3

2021/C 252/05

Sprawa C-450/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 8 lipca 2020 r. w sprawie T-90/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções i in. / EBC i Banco de Portugal, wniesione w dniu 10 września 2020 r. przez Comprojecto-Projectos e Construções, Lda i in.

4

2021/C 252/06

Sprawa C-503/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania) w dniu 6 października 2020 r. – Banco de Santander S.A. / YC

5

2021/C 252/07

Sprawa C-539/20 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 23 stycznia 2020 r. w sprawie T-807/19, Hochmann Marketing GmbH / Komisja Europejska, wniesione w dniu 22 października 2020 r. przez Hochmann Marketing GmbH

5

2021/C 252/08

Sprawa C-679/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 17 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 15 grudnia 2020 r. – Administración General del Estado/Ayuntamiento de Les Cabanyes

6

2021/C 252/09

Sprawa C-29/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 18 listopada 2020 r. w sprawie T-574/19, Tinnus Enterprises / EUIPO, wniesione w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Tinnus Enterprises LLC

6

2021/C 252/10

Sprawa C-59/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 2 grudnia 2020 r. w sprawie T-639/19, Sánchez Romero Carvajal Jabugo / EUIPO – Embutidos Monells (5MS MMMMM), wniesione w dniu 1 lutego 2021 r. przez Embutidos Monells, SA

6

2021/C 252/11

Sprawa C-67/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 2 grudnia 2020 r. w sprawie T-152/20 BSH Hausgeräte GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 2 lutego 2021 r. przez BSH Hausgeräte GmbH

7

2021/C 252/12

Sprawa C-93/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (w składzie jednego sędziego) wydanego w dniu 9 grudnia 2020 r. w sprawie T-858/19 easyCosmetic Swiss GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 15 lutego 2021 r.

7

2021/C 252/13

Sprawa C-163/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 11 marca 2021 r. – AD i in. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV i DAF Trucks Deutschland GmbH

7

2021/C 252/14

Sprawa C-182/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 23 marca 2021 r. – Nokia Technologies Oy / Daimler AG

8

2021/C 252/15

Sprawa C-204/21: Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2021 r.– Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

9

2021/C 252/16

Sprawa C-205/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 31 marca 2021 r. – postępowanie karne przeciwko V.S.

11

2021/C 252/17

Sprawa C-218/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 1 kwietnia 2021 r. – Autoridade Tributária e Aduaneira / DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.

12

2021/C 252/18

Sprawa C-224/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 29 marca 2021 r. – VX / Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2021/C 252/19

Sprawa C-251/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) (Łotwa) w dniu 21 kwietnia 2021 r. – SIA Piltenes meži / Lauku atbalsta dienests

14

2021/C 252/20

Sprawa C-260/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okryżen syd Widin (Bułgaria) w dniu 23 kwietnia 2021 r. – „Korporatiwna tyrgowska banka” AD, w upadłości / „Elit Petrol” AD

14

2021/C 252/21

Sprawa C-262/21 PPU: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) w dniu 23 kwietnia 2021 r. – A / B

15

2021/C 252/22

Sprawa C-268/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 23 kwietnia 2021 r. – Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB

17

2021/C 252/23

Sprawa C-273/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest Környéki Törvényszék (Węgry) w dniu 28 kwietnia 2021 r. – WD / Agrárminiszter

17

2021/C 252/24

Sprawa C-284/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 lutego 2021 r. w sprawie T-161/18, Braesch i in. / Komisja, wniesione w dniu 3 maja 2021 r. przez Komisję Europejską

18

2021/C 252/25

Sprawa C-286/21: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2021 r. – Komisja Europejska / Republika Francuska

19

 

Sąd

2021/C 252/26

Sprawa T-637/19: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. – Sun Stars & Sons / EUIPO – Carpathian Springs (AQUA CARPATICA) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie unijnego trójwymiarowego znaku towarowego AQUA CARPATICA – Wcześniejsze trójwymiarowe znaki towarowe unijny i krajowy VODAVODA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]]

20

2021/C 252/27

Sprawa T-638/19: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. – Sun Stars & Sons / EUIPO – Valvis Holding (AC AQUA AC) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie unijnego trójwymiarowego znaku towarowego AC AQUA AC – Wcześniejsze trójwymiarowe znaki towarowe unijny i krajowy VODAVODA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]]

20

2021/C 252/28

Sprawa T-70/20: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. – Metamorfoza / EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MUSEUM OF ILLUSIONS – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy MUSEUM OF ILLUSIONS – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009[obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Artykuł 95 rozporządzenia 2017/1001]

21

2021/C 252/29

Sprawa T-167/20: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. – Tornado Boats International / EUIPO – Haygreen (TORNADO) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy TORNADO – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

22

2021/C 252/30

Sprawa T-178/20: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2021 r. – Bavaria Weed / EUIPO (BavariaWeed) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego VavariaWeed – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Znak towarowy sprzeczny z porządkiem publicznym – Artykuł 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001]

22

2021/C 252/31

Sprawa T-274/19: Postanowienie Sądu z dnia 8 kwietnia 2021 r. – Target Ventures Group / EUIPO – Target Partners (TARGET VENTURES) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do spornego znaku towarowego – Umorzenie postępowania]

23

2021/C 252/32

Sprawa T-358/19: Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2021 r. – Groupe Canal + / Komisja [Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Telewizyjna działalność nadawcza – Decyzja uznająca zobowiązania za wiążące – Cofnięcie zaskarżonego aktu – Umorzenie postępowania]

23

2021/C 252/33

Sprawa T-822/19: Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2021 r. – Asoliva i Anierac / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Rolnictwo – Klasyfikacja do jednej z trzech kategorii oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia – Środki wykonawcze – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność]

24

2021/C 252/34

Sprawa T-472/20 i T-472/20 AJ II: Postanowienie Sądu z dnia 26 kwietnia 2021 r. – Jouvin / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek odbioru, śledzenia i doręczania przesyłek – Decyzja o oddaleniu skargi do Komisji – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna – Wniosek o przyznanie pomocy prawnej złożony po wniesieniu skargi]

25

2021/C 252/35

Sprawa T-714/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – Ovsyannikov / Rada [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

25

2021/C 252/36

Sprawa T-161/21: Skarga wniesiona w dniu 25 marca 2021 r. – McCord / Komisja

26

2021/C 252/37

Sprawa T-227/21: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2021 r. – Illumina / Komisja

27

2021/C 252/38

Sprawa T-237/21: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2021 r. – Fidelity National Information Services / EUIPO – IFIS (FIS)

29

2021/C 252/39

Sprawa T-245/21: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2021 r. – Varabei / Rada

29

2021/C 252/40

Sprawa T-248/21: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2021 r. – Fibrecycle / EUIPO (BACK-2-NATURE)

30

2021/C 252/41

Sprawa T-253/21: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2021 r. – Aquino / Parlament

31

2021/C 252/42

Sprawa T-254/21: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2021 r. – Armadora Parleros / Komisja

31

2021/C 252/43

Sprawa T-257/21: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2021 r. – Basaglia / Komisja

32

2021/C 252/44

Sprawa T-259/21: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2021 r. – Neolith Distribution / EUIPO (Przedstawienie motywu zdobniczego)

33

2021/C 252/45

Sprawa T-268/21: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2021 r. – Ryanair / Komisja

34

2021/C 252/46

Sprawa T-149/14: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – Anastasiou / Komisja i EBC

34

2021/C 252/47

Sprawa T-150/14: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – Pavlides / Komisja i EBC

35

2021/C 252/48

Sprawa T-151/14: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – Vassiliou / Komisja i BCE

35

2021/C 252/49

Sprawa T-152/14: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – Medilab / Komisja i BCE

35

2021/C 252/50

Sprawa T-514/16: Postanowienie Sądu z dnia 28 kwietnia 2021 r. – Tsilikas / Komisja

35

2021/C 252/51

Sprawa T-534/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2021 r. – Tsilikas / Komisja

36

2021/C 252/52

Sprawa T-537/16: Postanowienie Sądu z dnia 30 kwietnia 2021 r. – Aycinena i in. / Komisja

36

2021/C 252/53

Sprawa T-541/16: Postanowienie Sądu z dnia 27 kwietnia 2021 r. – Guillen Lazo / Parlament

36

2021/C 252/54

Sprawa T-547/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2021 r. – Miranda Garcia / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

36

2021/C 252/55

Sprawa T-147/18: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – APG Intercon i in. / Rada i in.

37

2021/C 252/56

Sprawa T-179/18: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – Scordis, Papapetrou & Co i in. / Rada i in.

37

2021/C 252/57

Sprawa T-188/18: Postanowienie Sądu z dnia 5 mai 2021 r. – Papaconstantinou i in. / Rada i in.

37

2021/C 252/58

Sprawa T-196/18: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – Vital Capital Investments i in. / Rada i in.

37

2021/C 252/59

Sprawa T-197/18: Postanowienie Sądu z dnia 12 maja 2021 r. – JV Voscf i in. / Rada i in.

38

2021/C 252/60

Sprawa T-208/18: Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2021 r. – Nessim Daoud i in. / Rada i in.

38

2021/C 252/61

Sprawa T-702/19: Postanowienie Sądu z dnia 20 kwietnia 2021 r. – Compass Overseas Holdings i in. / Komisja

38

2021/C 252/62

Sprawa T-139/20: Postanowienie Sądu z dnia 29 kwietnia 2021 r. – Applia / Komisja

38

2021/C 252/63

Sprawa T-140/20: Postanowienie Sądu z dnia 29 kwietnia 2021 r. – Applia / Komisja

39

2021/C 252/64

Sprawa T-141/20: Postanowienie Sądu z dnia 29 kwietnia 2021 r. – Applia / Komisja

39

2021/C 252/65

Sprawa T-142/20: Postanowienie Sądu z dnia 29 kwietnia 2021 r. – Applia / Komisja

39

2021/C 252/66

Sprawa T-260/20: Postanowienie Sądu z dnia 11 maja 2021 r. – Da Silva Carreira / Komisja

39

2021/C 252/67

Sprawa T-66/21: Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2021 r. – Precisis / EUIPO – Easee (EASEE)

39


PL

 

Top