EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:336:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 336, 20 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.336.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 336

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
20 december 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/853/EU

 

*

Rådets beslut av den 29 november 2011 om undertecknande på unionens vägnar av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång

1

Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1331/2011 av den 14 december 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december 2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften (1)

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn

23

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1334/2011 av den 19 december 2011 om offentliggörande för 2012 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

35

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1335/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

72

 

 

BESLUT

 

 

2011/854/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 december 2011 om förlängning av den undantagsperiod under vilken Rumänien får invända mot transport av vissa avfallsslag till Rumänien för återvinning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall [delgivet med nr K(2011) 9191]  (1)

74

 

 

2011/855/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 december 2011 om finansiellt stöd från unionen till vissa åtgärder för att utrota mul- och klövsjuka hos vilda djur i sydöstra Bulgarien under 2011–2012 [delgivet med nr K(2011) 9225]

75

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2011/856/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 15 december 2011 om befrielse från dubbelbeskattning av arv

81

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut 2011/851/EU av den 12 december 2011 om ett extra ekonomiskt bidrag från unionen för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) (EUT L 335 av den 17.12.2011)

85

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3 av den 5.1.2005)

86

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top